Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Psihologija gomile kao uvod u fenomenologiju masovne kulture - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: Psihologija gomile kao uvod u fenomenologiju masovne kulture (/Thread-psihologija-gomile-kao-uvod-u-fenomenologiju-masovne-kulture)


Psihologija gomile kao uvod u fenomenologiju masovne kulture - derrick - 21-09-2013 09:31 AM

UVOD

Osnovno obeležje nauke druge polovine 18. veka je nagli razvoj tehnike i saobraćaja. Industrijskom revolucijom smatra se nagomilavanje pronalazaka i tehničkih dostignuća (parna mašina, lokomotiva, železnica). Brze tehničke promene prati demografska revolucija. U cilju zadovoljenja potrebe industrije za radnom snagom, nastaje predindustrijski grad prenatrpan ljudima koje su savremena sredstva transporta brzo prebacila iz najudaljenijih delova zemlje. Iz svojih propalih radionica, oni prelaze u prljava predgrađa Londona, Mančerstera, Lidsa i gube veze sa matičnim društvom, sa porodicom. Utopljeni u anonimnu fabričku i gradsku gomilu, oni postaju samo još ,,jedne ruke”. Proces mehanizacije tako nepovratno uništava narodnu kulturu i formirajući psihu budućeg primaoca masovne kulture stvara plodno tlo za njen razvitak.

Od uslova nastanka masovne kulture posebnu pažnju sa sociološkog stanovišta zaslužuju preobražaji društvene veze, koja čini okvir razvoja kulture. Razvoj tehnika mehaničke proizvodnje i kapitalističkog ekonomskog sistema u Evropi i Severnoj Americi nije bio povezan samo sa demografskom ekspanzijom, nego i sa evolucijom karaktera društvenih odnosa, čija se suština zasniva na interakciji. To medjusobno uticanje može imati različit karakter. Može se odvijati kroz neposredne kontakte osoba koje se često sreću, dobro se poznaju, imaju dosta zajedničkih kulturnih navika. Može imati karakter prolaznih i površnih ličnih kontakata (npr. nepoznati prolaznici koji su se slučajno susreli i prokomentarisali vremenske prilike). Do interakcije dolazi i medju ljudima koji se nikada nisu susretali, ali utiču jedni na druge pomoću složene organizacije društvenih institucija i pomoću sredstava širenja simboličnih sadržaja (npr. autor članaka koji svoje mišljenje saopštava širokim krugovima čitalaca novina).

Sadržaj

UVOD 3
1 Le Bon i psihologija gomile 4
1.1 Kritika masovne kulture 6
1.2 Medijska manipulacija – moć reči, slika i figura 9
2 Masovna kultura i masovni mediji 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 16