Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Drugostepeni upravni postupak - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Drugostepeni upravni postupak (/Thread-drugostepeni-upravni-postupak)


Drugostepeni upravni postupak - derrick - 21-09-2013 01:33 AM


UVOD


Kada, na završetku prvostepenog upravnog postupka, bude doneto upravno rešenje, otvara se redovna procesna mogućnost njegovog preispitivanja, u drugostepenom upravnom postupku. Dolazi do izražaja načelo dvostepenosti. Drugostepeni upravni postupak biva započet i vođen na temelju izjavljene žalbe na prvostepeno rešenje. Pravo na žalbu ima stranka, javni tužilac, javni pravobranilac, i drugi državni organi kada je povređen javni interes u korist pojedinca ili pravnog lica. Rok za žalbu je 15 dana, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Upravni postupak se vodi radi ostvarivanja i zaštite javnih i pojedinacnih interesa, u izvršenju i granicama objektivnog prava. Upravni postupak je jednostranački postupak, imamo jednu stranku i organ uprave.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM UPRAVNOG POSTUPKA - 3 -
2.1 Vrste i pokretanje - 3 -
2.2 Načela upravnog postupka - 3 -
2.3 Faze upravnog postupka - 4 -
2.4 Primena ZUP – a - 5 -
3 DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK - 6 -
3.1 Pravo na žalbu - 6 -
3.2 Nadležnost organa za rešavanje po žalbi - 7 -
3.3 Rok za žalbu i pravno dejstvo žalbe - 8 -
3.4 Sadržaj žalbe - 9 -
3.5 Predavanje žalbe - 9 -
3.6 Rad prvostepenog organa po žalbi - 10 -
3.7 Rešavanje drugostepenog organa po žalbi - 11 -
3.8 Žalba kad drustepeno rešenje nije donešeno - 13 -
3.9 Rok za donošenje rešenja po žalbi - 13 -
3.10 Dostavljanje drugostepenog rešenja - 13 -
4 ZAKLJUČAK - 14 -
5 LITERATURA - 14 -