Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Nesiguran rad - fleksibilno zapošljavanje, agencije za privremeno zapošljavanje - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Nesiguran rad - fleksibilno zapošljavanje, agencije za privremeno zapošljavanje (/Thread-nesiguran-rad-fleksibilno-zapo%C5%A1ljavanje-agencije-za-privremeno-zapo%C5%A1ljavanje)


Nesiguran rad - fleksibilno zapošljavanje, agencije za privremeno zapošljavanje - derrick - 21-09-2013 01:11 AM

UVOD

Savremeni svet je svijet brzih promena u svim sferama ljudskog rada i delovanja. Menja se i čovjek i njegovo okruženje. Standardni i tipični oblici i forme zamenjuju se onima koji odgovaraju zahtevima razvoja nauke, ekonomije, organizacija i globalnih odnosa. Sve vrste organizacija postaju ili nastoje da budu fleksibilne. Razvoj nauke i tehnologija utiče i na odnose među ljudima. Određene razvojne trendove prate i krizne ekonomske situacije. U okviru toga, posebno je osetljiv segment rada i zapošljavanja. Naime, odnos poslodavca, zaposlenog i države uvek je bio kompleksan.

Stoga ćemo u ovom radu istražiti fleksibilne oblike zapošljavanja i pojavu agencija za privremeno zapošljavanje. Oni nisu nastali danas ali su veoma specifični kroz sve svoje pojavne oblike. Pojavu agencija za privremeno zapošljavanje treba promatrati u svetlu ekonomskih kretanja, specifičnosti ekonomije kod nas i globalizacije ekonomije, a posebno razvoja tržišta rada i fleksibilizacije radnih odnosa. Budući da su agencije za privremeno zapošljavanje nastale kao logična (a i nužna) posledica ekonomskih kretanja, spomenute pojmove treba prethodno razjasniti.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM FLEKSIBILNOG ZAPOŠLJAVANJA - 3 -
2.1 Pojavni oblici fleksibilnog zapošljavanja - 3 -
2.2 Pravni izvori fleksibilnih oblika zapopšljavanja - 4 -
2.3 Pravne i druge karakteristike nekih od oblika fleksibilnog zapošljavanja - 4 -
2.3.1 Radni odnos na određeno vreme - 5 -
2.3.2 Radni odnos sa skraćenim radnim vremenom - 5 -
2.3.3 Rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - 5 -
2.3.4 Rad kod kuće - 6 -
2.3.5 Rad za pomoć u kući - 6 -
3 AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE - 7 -
3.1 Posebnosti u Srpskom zakonodavstvu - 7 -
3.2 Agencija za privremeno zapošljavanje - 8 -
3.2.1 Pojam agencije - 8 -
3.2.2 Sporazum o ustupanju radnika - 9 -
3.2.3 Obaveze agencije prema radniku - 10 -
3.2.4 Obaveze korisnika - 10 -
4 ZAKLJUČAK - 11 -
5 LITERATURA - 12 -
6 WEB LITERATURA - 12 -