Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pravna priroda prava na nužni deo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Pravna priroda prava na nužni deo (/Thread-pravna-priroda-prava-na-nu%C5%BEni-deo)


Pravna priroda prava na nužni deo - derrick - 21-09-2013 12:53 AM

ПРАВНА ПРИРОДА НУЖНОГ НАСЛЕЂИВАЊА

Нужно наслеђивање у упоредном праву

У теорији се говори о три могуће концепције правне природе права на нужни део, и то:
А) Право на нужни део као наследно право,
Б) Право на нужни део као облигационо право, и
В) Право на нужни део у виду права на издржавање из заоставштине.

По својој природи, нужно наслеђивање са станоновишта декујуса представља облик ограничавања његове слободе да располаже својом имовином mortis causa (тестаментом) и поклонима (inter vivos) у погледу извесног дела његове имовине и у погледу одређених лица из реда његових законских наследника. У овом постоји сагласност у теорији и у законодавствима.

Међутим, нужно наслеђивање, посматрано у односу на нужне наследнике, представља право одређених лица на добијање једнаког дела заоставштине оставица, односно право на добијање извесне имовинске вредности на терет вредности заоставштине. При томе не постоји, ни кроз историју, а ни данас, сагласност о правној природи права на нужни део. Постоје два становишта која се срећу како у теорији, тако и у савременим законодавствима.

Садржај

ПРАВНА ПРИРОДА НУЖНОГ НАСЛЕЂИВАЊА 3
Нужно наслеђивање у упоредном праву 3
А) Право на нужни део као наследно право 4
Б) Право на нужни део као облигационо право 4
В) Право на нужни део као право на издржавање из заоставштине 5
Правна природа права на нужни део у нашем праву 6
Закључак 9
Литература 10