Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom (/Thread-profesionalna-rehabilitacija-i-zapo%C5%A1ljavanje-lica-sa-invaliditetom)


Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom - derrick - 21-09-2013 12:50 AM

UVOD

Pod pojmom profesionalna rehabilitacija podrazumevaju se programi mijera i aktivnosti koje se sprovode sa ciljem da se osoba sa invaliditetom osposobi za odgovarajući posao, da se zaposli, zadrži posao ili u njemu napreduje, odnosno da se prekvalifikuje za drugi odgovarajući posao.

Ona pruža uvid u psihofizičke i radne sposobnosti osoba sa invaliditetom, interesovanja, mogućnosti u zapošljavanju, spretnost, izdržljivost, umiješnost i ukazuje nam na očuvane radne sposobnosti/potencijale koji su od značaja za buduću profesionalnu aktivnost ovih lica. Proces profesionalne rehabilitacije obuhvata i socijalnopsihološku procijenu i praktičnu provjeru radnih sposobnosti osoba sa invaliditetom.

SADRŽAJ

1 UVOD - 1 -
2 PROFESIONALNA REHABLITACIJA LICA SA INVALIDITETOM - 2 -
3 ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM - 4 -
3.1 Koraci u zapošljavanju lica sa invaliditetom - 7 -
3.2 Uloga Nacionalne službe za zapošljavanje - 11 -
3.3 Socijalni servisi (usluge) kao podrška zapošljavanju osoba sa invaliditetom - 13 -
4 ZAKLJUČAK - 16 -
5 LITERATURA - 17 -
6 WEB LITERATURA - 17 -
7 POPIS SHEMA - 17 -