Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sporazumni razvod braka - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Sporazumni razvod braka (/Thread-sporazumni-razvod-braka)


Sporazumni razvod braka - derrick - 21-09-2013 12:44 AM

УВОД

Споразумни развод брака је савремени облик развода, који данас познају готово сва европска права. Ипак, споразумни развод је различито конципиран. У неким правима су услови за развод по споразуму у великој мери либерализовани, док су у неким системима услови строги, тако да се у пракси прибегава другим облицима развода и када нема спора међу странкама (нпр. у Немачкој). Основни услов за споразумни развиод је писани споразум странака о последицама развода брака. У неким правима довољно је да се супружници споразумеју о питањима везаним за малолетну децу о којима се старају (осим у Шведској где је споразум обавезан када се ради о деци испод шеснаест година). Споразумом се регулише старање о деци, издржавање деце, стамбени услови и контакти детета и родитеља који нема старање. У неким правима потребно је да споразум одобри државни орган (нпр. у Белгији и Чешкој).

Уколико споразум не одговара интересима деце, суд је овлашћен да или сам измени споразум (нпр. Русија и Србија) или тражи од родитеља да споразум прилагоде интересима детета (нпр. Белгија, Грчка), или чак одбије развод (нпр. Француска). У неким правима супружници, по правилу, треба да се споразумеју и о другим последицама развода, као што су њихови имовински односи, подела имовине, издржавање и стамбени односи (нпр. Француска, Немачка, Швајцарска, Чешка, Пољска, Бугарска, Мађарска, Словенија). У Мађарској овакав споразум није потребан ако су супружници живели одвојено три године. Услов споразумевања о свим последицама развода је врло строг, а у пракси се тешко испуњава. Нека права предвиђају услов одређеног трајања брака пре него што се може тражити споразумни развод (минимално трајање брака од шест месеци у Француској, преко једне године у Грчкој и Румунији, до три године у Пољској и Бугарској, а према бившем Закону о браку Војводине из 1975. године требало је да протекне две године од закључења брака). У неким правима потребно је испоштовати период за размишљање, који тече од покретања поступка за развод па до одлучивања о самом разводу (нпр. у Русији траје месец дана, у Швајцарској две, у Француској три, а у Шведској шест месеци и то само ако постоје деца). Према савременим концепцијама о споразумном разводу брака, углавном је сасвим напуштена обавеза суда да утврђује разлоге које су довели до развода, те да утврђује да је даљи заједнички живот немогућ, тако да споразумни развод данас постоји у свом чистом облику.


Садржај


УВОД 3
СПОРАЗУМНИ РАЗВОД 5
ЗАКЉУЧАК 8
ПРИМЕР ПРЕДЛОГА ЗА СПОРАЗУМНИ РАЗВОД БРАКА 10
Литература 12