Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sudska praksa Evropskog suga pravde sa javnim nabavkama - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Sudska praksa Evropskog suga pravde sa javnim nabavkama (/Thread-sudska-praksa-evropskog-suga-pravde-sa-javnim-nabavkama)


Sudska praksa Evropskog suga pravde sa javnim nabavkama - derrick - 21-09-2013 12:40 AM

UVOD

Javne nabavke u Evropskoj uniji predstavljaju značajno tržište. Prema procenama Evropske komisij1, ukupna vrednost javnih nabavki u 2002. godini iznosila je 1,500 milijardi Eura, što predstavlja 16,3 % bruto nacionalnog proizvoda Unije. Javni organi troše mnogo novca na javnu nabavku. Kao što nedavno sprovedeno empirijsko istraživanje pokazuje, konkurentna praksa u javnim nabavkama je ključ za efikasnu javnu potrošnju. Konkurentni i transparentni postupci nabavke pomažu javnim organima da nabavljaju proizvode i usluge bolje kvalitete za nižu cenu. Primena adekvatnih postupaka javnih nabavki i velika konkurencija kada su u pitanju javni ugovori u EU očito umanjuju cene za oko 30%2. Rezultat toga je da se novac poreskih obveznika efikasnije troši, poboljšava se ekonomski razvoj, stvaraju novi poslovi i bolja konkurentnost.

Usklađivanje državnih sistema javnih nabavki zemalja članica je jedan od najbitnijih instrumenata za postojanje internog tržišta i uklanjanje prepreka za slobodnu trgovinu unutar EU.
Otvoreni, nediskriminatorni i transparentni postupci takođe podržavaju pozitivnu konkurentnost među firmama koje posluju na tržištu javnih nabavki. Samo firme koje se takmiče sa stranim kompanijama jesu u stanju da efikasno i u potpunosti uspešno budu prisutne na stranom tržištu te da se odupru konkurenciji stranih kompanija u svojoj zemlji.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 ULOGA I SASTAV SUDA - 3 -
2.1 Vrste tužbi pred Sudom pravde - 4 -
2.1.1 Tužba zbog neispunjenja obaveza - 5 -
2.1.2 Upućivanje prijedloga za donošenje prethodne odluke - 6 -
2.2 Izvršavanje presuda Suda pravde - 7 -
3 POSTUPAK PRED SUDOM PRAVDE - 9 -
3.1 Direktna tužba - 9 -
3.2 Preliminarna odluka - 9 -
3.3 Izgled i objavljivanje presude - 10 -
3.4 Glavne teme razmatrane u predmetima koje je rješavao Sud pravde u oblasti javnih nabavki - 11 -
3.4.1 Jednak tretman i nediskriminacija - 11 -
3.4.2 Transparentost - 12 -
4 PRIMERI PRESUDA - 15 -
4.1 Postupci javne nabavke - 15 -
4.1.1 Uslovi za korištenje postupaka nabavke - 15 -
4.1.2 Presuda Suda pravde od 10. marta 1987. godine u predmetu 199/85 Komisija protiv Republike Italije, stav (10) – (16) - 16 -
4.1.3 Presuda Suda pravde od 18 marta 1992. godine u predmetu C–24/91, stav (6) – (8), (10) – (16) - 17 -
4.1.4 Presuda Suda pravde od 2. avgusta 1993. godine u predmetu C–107/92, stav (1), (6), (8) – (10), (12) – (15) - 18 -
4.1.5 Presuda Suda pravde od 3. maja 1994. godine u predmetu C–328/92, stav (1) – (3), (15) – (18) - 20 -
4.1.6 Presuda Suda pravde od 28. marta 1996. godine u predmetu C–318/94, stav (1) – (5), (17) – (20) - 22 -
4.1.7 Presuda Suda pravde od 10. aprila 2003. godine u spojenim predmetima C–20/01 i C–28/01 Komisija protiv Njemačke, stav (1), (12) – (13), (57) – (64) - 23 -
5 ZAKLJUČAK - 26 -
6 LITERATURA - 27 -