Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Model pripreme za jezičke vežbe - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Model pripreme za jezičke vežbe (/Thread-model-pripreme-za-jezi%C4%8Dke-ve%C5%BEbe)


Model pripreme za jezičke vežbe - derrick - 19-09-2013 04:08 PM

ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ

Тема активности
Језичкe вежбe - Васпитно-образовни циљ активности афирмација говорних игралица, колективни продукт усменог дечијег стваралаштва.
Овде говоре деца која желе, игре се испробавају на варијантама

Задаци активности:
Васпитни
Функционални
Образовни
Поштовање туђег мишљења, развијање културе говорења. Развијање стрпљења и другарства
Вежбе изговора појединих гласова л, р

богаћење речника, објашњење неких непознатих речи. Самосталан креативан рад на стварању нових речи, разумевању вишезначности речи
Методе васпитно-образовног рада Интегративна, дијалошка, илустративно – демонстративна метода, самосталан рад
Облици васпитно-образовног рада
Фронтални, групни, индивидуални

Место одржавања активности - Соба, али може бити одржано и напољу у зависности од временских прилика

Корелација са другим васпитно-образовним областима
моја околина, ликовна култура
Опис и функција очигледних средстава
Слике шуме које ће послужити деци да разликују реч горе и вишезначност ове речи;
Песмице као мотивациони текстови

Коришћена литература
1. Мр Радомир Матић, Рад на развоју говора, Београд, 1997.
2. Радмила Ивановић, Говорне радионице, „Алтера“, Београд, 1997.
3. Радмила Ивановић, Значење речи, Алтера, Београд, 1999.