Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
11 Pitanja iz menadžmenta rizikom - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: 11 Pitanja iz menadžmenta rizikom (/Thread-11-pitanja-iz-menad%C5%BEmenta-rizikom)


11 Pitanja iz menadžmenta rizikom - derrick - 19-09-2013 03:13 PM

Tema:Uvod u menadzment rizikom

1.Objasnite pojam rizika u opstem smislu?

U opštem smislu, rizik je definisan kao mogućnost trpljenja štete ili gubitka, odnosno „faktor, stvar, element ili kurs koji uključuje neizvesnost i opasnost. Rizik predstavlja mogućnost ostvarenja nepredviđenih i neželjenih posledica.

2.Kako se moze izraziti rizik?

Rizik se može izraziti kao: mogućnost gubitka, verovatnoća gubitka, neizvesnost, odstupanje stvarnih od očekivanih rezultata ili verovatnoća bilo kog ishoda koji nije očekivan.

3.Koje su osnovne vrste rizika ? objasniti ih.

Rizik se u opštem smislu može podeliti na dve osnovne vrste. To su poslovni rizik i čisti rizik. Čist rizik može rezultirati samo gubitkom i obično nastaje kao: direktan gubitak imovine, indirektan gubitak prihoda koji je nastao zbog prekida normalne poslovne aktivnosti, zbog dugovanja, zbog iznenade smrti ili nesposobnosti za rad ključnog osoblja. Obično se čisti rizici mogu otkloniti, onog trenutka kada su indetifikovani i izmireni. Poslovni rizik nastaje u obavljaju poslovnih aktivnosti i uključuje mogućnost ostvarenja pozitivnog ili negativnog rezultata (profita ili gubitka).