Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kontrola u menadžmentu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Kontrola u menadžmentu (/Thread-kontrola-u-menad%C5%BEmentu)


Kontrola u menadžmentu - derrick - 19-09-2013 03:02 PM

UVOD

,,Kontrola je faza procesa upravljanja u kojoj menadžeri vrše proveru ostvarivanja upravljačkih odluka, efikasnosti organizovanja i liderstva, i gde ukoliko je to potrebno, preduzimaju mere korektivne akcije na otklanjanju poremećaja’’. D. Erić

U procesima rada nema garancije da će se aktivnosti odvijati bas na onaj način koji je planiran i da će se zadati ciljevi uvek postići. Kontrola je zato jedini način na koji menadžeri mogu da utvrde da li su ispunjeni organizacioni ciljevi ili ukoliko nisu, šta je tome razlog? Još jedan bitan ralog važnosti kontrole jeste davanje ovlašćenja zaposlenima. Davanje ovlašćenja zaposlenima od strane menadžera i nisu toliko česta zbog pribojavanja menadzera da će ovlašćeno lice učiniti nešto pogrešno za sta bi odgovarao sam menadžer. To nevoljno davanje ovlašćenja moglo bi se ublažiti efektivnom kontrolom koja obezbeđuje informacije o učinku zaposlenih. Najveći ralog zbog kojeg se vrši kontrola jeste sama zaštita organizacije i fizičkog radnog mesta. imajući u vidu situaciju u kojoj živimo, ( terorističke napade, finansijske skandale, korupciju i td.), menadžeri moraju da imaju planove za zaštitu zaposlenih u organizaciji, zastitu podataka i infrastrukture. Da bi se dozivele minimalne štete u tekućim poslovnim aktivnostima, mora se voditi računa o savremenoj kontroli i ,,back-up” planovima.

Slobodno možemo reći da nema efikasnog menadžmenta bez uspešne kontrole. Suština je da u vršenju kontrole treba pronaći pravu meru, jer previše kontrole šteti, a malo kontrole leči. Kontrola je bitna iz više razloga:
1. Da bi se izbegli poremećaji, problemi i devijacije
2. Radi efikasnijeg funkcionisanja organizacije
3. Da bi se lakše uočile i korigovale greške
4. Daje informacije i ideje za preduzimanje korektivne akcije
5. Daje podsticaj za bolji rad menadžera i zaposlenih

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 KONTROLA U MENADŽMENTU 5
1.1 Proces kontrole 6
1.2 Merenje efikasnosti kontrole 8
1.2.1 Preduzimanje korektivnih akcija 10
2 PODRUČJA KONTROLE 12
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15