Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Planiranje kao faza procesa menadžmenta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Planiranje kao faza procesa menadžmenta (/Thread-planiranje-kao-faza-procesa-menad%C5%BEmenta)


Planiranje kao faza procesa menadžmenta - derrick - 14-09-2013 04:21 PM

UVOD

Funkcije menadžmenta su: planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola.
Planska funkcija predstavlja polaznu aktivnost menadžmenta, a ostale funkcije proizilaze iz nje, jer praktično sprovode planske odluke. Planiranjem se određuju ciljevi organizacije i načini njihovog ostvarenja.

Značajan deo procesa planiranja i menadžmenta uopšte je proces donošenja odluka. On se sastoji iz 3 faze:
1. Identifikacija potrebe za donošenjem određene odluke – sledi prikupljanje činjenica i razvoj realnih alternativa
2. Procena alternativa i izbor najbolje – najboljeg rešenja
3. Realizacija odabranog rešenja (alternative) i procena njene realizacije

Organizovanje podrazumeva izbor prave organizacione strukture i kombinacije ljudskih i ostalih resursa u skladu sa planom određenim aktivnostima. Organizovanjem se planovi pretvaraju u akciju, a planirani zadaci dodeljuju se pojedincima, ili grupama.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Planiranje u menadžmentu 2
1.2 Dimenzije planiranja 7
1.3 Tehnološko planiranje 9
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 16