Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pristupi i definicije strategijskog menadžmenta u stranoj i domaćoj literaturi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Pristupi i definicije strategijskog menadžmenta u stranoj i domaćoj literaturi (/Thread-pristupi-i-definicije-strategijskog-menad%C5%BEmenta-u-stranoj-i-doma%C4%87oj-literaturi)


Pristupi i definicije strategijskog menadžmenta u stranoj i domaćoj literaturi - derrick - 14-09-2013 04:19 PM

УВОД


Дефинисање стратегије сматра се једним од тежих задатака за теоретичаре менаџмента и уопште ауторе из различитих дисциплина који се на било који начин баве предузећем и његовим понашањем. Термин се употребљава у различитим контекстима, са претпостављеним различитим обухватима и садржајима. Поред често присутних когнитивних и семантичких проблема, узрок конфузије и неразумевања је објективна сложеност и вишезначност категорије стратегије уопште, а посебно у оквиру теорије и праксе управљања предузећем.

Термин стратегија много је старији од менаџмент дисциплине у чијем се називу појављује. О стратегијском управљању као посебној дисциплини почиње да се говори тек од друге половине 20. века, док се термин стратегија први пут користи још пре нове ере, у старој Грчкој. Појам потиче од речи „стратегос" која је означавала функцију командујућег у војсци, да би се касније њен садржај проширио и на његове „вештине", тј. његове личне способности и умеће да командује на бојном пољу. У време Александра Великог (око 330 п. н. е.) појам стратегије је у овом контексту нешто проширен и прецизиран. Њиме је означена општа способност коришћења војних „ресурса" (људи, опреме и сл.) у савладавању непријатеља и стварању јединственог система владања освојеним подручјима.

Садржај

УВОД 1
1.1 Стратегија предузећа 2
1.2 Процес формулисања стратегије 3
1.3 Иновационе стратегије у предузећу 8
1.4 Дефинисање иновативне стратегије 10
ЗАКЉУЧАК 12
ЛИТЕРАТУРА 13