Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Rad kao najvažniji faktor proizvodnje - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Rad kao najvažniji faktor proizvodnje (/Thread-rad-kao-najva%C5%BEniji-faktor-proizvodnje)


Rad kao najvažniji faktor proizvodnje - derrick - 14-09-2013 04:18 PM

UVOD

Danas je kadrovsko osposobljavanje organizacije jedan od najvažnijih oblika upravljanja i razvoja ljudskih resursa, ili, popularnije rečeno, menadžmenta ljudskih resursa. U svetu kojem težimo da se približimo znanje je postalo najvažniji ekonomski činilac: ono je glavni sastojak onoga što se kupuje ili prodaje i osnovni resurs sa kojim ljudi rade. Suočene sa stalnim promenama i nepredvidljivim poslovnim ambijentom, sve veći broj kompanija u svetu uvida da njihov najveći kapital nisu njihove nepokretnosti ili novac koji imaju u banci, već znanja, veštine i sposobnosti koje poseduju njihovi zaposleni.

Upravljanje ljudskim resursima (Human resource managament - HRM), je posebna naučna disciplina menadžmenta, koja uključuje sve procese i aktivnosti koje imaju za cilj upravljanje ljudskim resursima, kadrovima, neke organizacije. Važnost ljudskog kapitala raste, tako da ljudi poseduju sve više znanja i informacija pa je i upravljanje ljudkim resursima sve teže. Problem upravljanja ljudskim resursima u menadžmentu može se posmatrati iz različitih uglova u zavisnosti od ciljeva proučavanja i aktivnosti koje bi trebalo da uslede, a posebno u zavisnosti od delatnosti i nivoa posmatranja pojave.

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Osnovni principi menadžmenta proizvodnje 4
1.2 Menadžment rada u proizvodnji – moderan koncept menadžmenta proizvodnje 8
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17