Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Stvaranje i ponovno stvaranje organizacije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Stvaranje i ponovno stvaranje organizacije (/Thread-stvaranje-i-ponovno-stvaranje-organizacije)


Stvaranje i ponovno stvaranje organizacije - derrick - 14-09-2013 03:32 PM

UVOD

„Ako ga izgradiš on će doći“. Šta nam govori ova rečenica?
Ona reflektuje na izjave mnogih naučnika, filozofa, osnivača, manjih, većih i najvećih kompanija u svijetu koji su ostvarili svoj san. Neki od njih su počeli od malih preduzeća , svoj prihod postepeno uvećavali širili se i razvijali dok nisu stvorili carstvo. Kao primjer uzeta je pržionica kafe u SAD-u koja je za tri godine povećala prihod sa 10 na 90 miliona dolara, objedinjena godišnja stopa rasta je iznosila 80%. Mnogi mladi preduzetnici počinjali su zajedno prodajom kafe u zrnu na pijaci. Prodaja je tad toliko uspješna bila da je za nekoliko godina prerasla u veliko svjetsko preduzeće sa nekoliko maloprodajnih radnji, kao i prodajom na veliko koja je snadbjevala lokalne restorane kafom.

Za mnoge poput poznatog preduzetnika Šulca koji je počeo kampanju sa kafom san se pretvorio u opsesiju. To mu je i pomoglo da napravi poslovni plan za novu kompaniju. Naravno doživio je veliki uspjeh. Po povratku u Čikago otvorio je mnoge Coffy barove i to jedan za drugim tako da je za kratko vrijeme Šulc otkupio Starbuks od svojih bivših poslodavaca za četiri milona dolara. Od tada ova firma obuhvata čitav niz objekata od kioska do aerodroma, prodaja je za nepunu godinu porasla za 61%, pa su i prihodi dostigli 90 miliona dolara. Šta možemo na ovo sve da kažemo, nego da je to Šulova neumoljiva trka za srećom, ali za to je potrebna pamet, hrabrost nakon toga se postaje lider, uspješan čovjek o kojem se i do sad priča.

Sadržaj

UVOD.............. 3
1. ORGANIZACIJA............. 4
2. STVARANJE ORGANIZACIJE....... 5
2.1 Faktori organizacije......... 6
2.2 Mala privreda............ 6
3. ZNAČENJE PREDUZETNIŠTVA.......... 7
3.1 Važnost preduzetništva..................... 7
3.2 Prednosti preduzetništva............... 8
3.3 Prepreke preduzetništvu................ 8
4. PREDUZETNIK................................ 9
4.1 Psihološki faktori................ 13
4.2 Sociološki faktori................ 14
5. PONOVNO STVARANJE ORGANIZACIJA.... 16
5.1 Interno preduzetništvo............... 17
5.2 Reinženjering korporacije.............. 18
6. ZAKLJUČAK................................... 19
LITERATURA................................. 20