Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Značaj informacionih sistema za strategijski menadžment preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Značaj informacionih sistema za strategijski menadžment preduzeća (/Thread-zna%C4%8Daj-informacionih-sistema-za-strategijski-menad%C5%BEment-preduze%C4%87a)


Značaj informacionih sistema za strategijski menadžment preduzeća - derrick - 14-09-2013 03:06 PM

UVOD

Početkom XXI vijeka razvoj ljudskog društva i naučno tehnički progres karakteriše eksponencijalni rast znanja. Razvijene zemlje su ušle u tzv. informatičko društvo koje pokazuje određene razlike u odnosu na industrijsko društvo. U pokušaju da ovlada prostorom energetske i materijalne integracije, čovjek je uvidio da je potrrebno sprovesti i informacionu integraciju. Informacioni sistemi su postali intergativni dio većine savremenih organizacija. Oni igraju veoma važnu ulogu u svakom trenutku poslovanja i odlučivanja organizacije. Menadžeri moraju pokazati razumjevanje za ključne karakteristike kompanije, kako bi uspješno izgradili i koristili odgovarajući informacioni sistem (IS).

Informacioni sistem je organizovana cjelina koju čine njegovi elementi povezani na određeni način, a njihovim međusobnim djelovanjem, odnosno interakcijom postižu se određeni ciljevi funkcije sistema. Informacioni sistemi zahtjevaju i povratnu informaciju, koja podrazumjeva da «izlaz» odlazi do određenih članova organizacije koji će ih vrednovati ili napraviti ispravke u fazi ulaza. Posmatrano sa informatičkog aspekta informacioni sistemi su skup metoda, postupaka i resursa dizajniranih tako da pomažu dolaženje do zacrtanog cilja. Djelatnost svakog informacionog sistema može se dekomponovati na sledeće aktivbosti:
1. prikupljanje podataka,
2. obrada podataka,
3. memorisanje podataka i informacija,
4. distribucija podataka i informacija korisnika


SADRŽAJ


UVOD..............................2
1. OSNOVI MENADŽMENTA INFORMACIONIH SISTEMA...........3
1. 1. Primena kompjutera u poslovnim sistemima ............3
1.2. Značaj IS za poslovanje...................3
1.3 Novi problemi i novi izazovi u menadžmentu ...............4
1.4 Vrste IS prema organizacionim nivoima ........4
1.5 Elektronsko poslovanje i menadžment ......5
1.6 Poslovanje u digitalnoj ekonomiji .........5
1.7 IS kao digitalni nervni sistem organizacije ............6
1.8 Digitalni fokus modernog menadžmenta ...........6
1.9 IS menadžmenta ................................6
1.10 Virtuelna organizacija ………………6
2. INFORMACIJE I KONTROLA..............7
3. SISTEMI POSLOVNIH INFORMACIJA................8
3.1. Elektronska obrada podataka (EOP)..............9
3.2 Pojava MIS-a......................10
3.3 Sistem podrške u odlučivanju (DSS).......12
3.4 Različite informacije za različite nivoe upravljanja.........15
3.5 Uloga glavnog rukovodioca informacija (CIO)...........16
4. PRIMJENA KOMPJUTERSKOG MlS-a...................16
5. PRIMJENA I SIGURNOST........................17
6. END USER COMPUTING (KREATIVNA UPOTREBA KOMPJUTERA)...............18
6.1 Sistemi podrške u odlučivanju............18
6.2 Ekspertni sistemi...............19
6.3 Vještačka inteligencija................22
6.4 Karakteristike vještačke inteligencije............22
ZAKLJUČAK.............................29
LITERATURA..........................31