Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Značaj intelektualnog kapitala za informatičku ekonomiju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Značaj intelektualnog kapitala za informatičku ekonomiju (/Thread-zna%C4%8Daj-intelektualnog-kapitala-za-informati%C4%8Dku-ekonomiju)


Značaj intelektualnog kapitala za informatičku ekonomiju - derrick - 14-09-2013 03:02 PM

UVOD

Intelektualni kapital je relativno nova, složena ekonomska kategorija koja predstavlja sve činioce poslovanja koji nisu eksplicitno izraženi u tradicionalnim finansijskim izvještajima, međutim stvaraju dodatnu vrijednost u organizaciji i značajno utiču na dugoročnu profitabilnost i konkurentnost preduzeća. Obično joj se ne posvećuje dovoljno pažnje i još uvek se najčešće posmatra kao trošak kompanije, a ne kao investicija i razvojni potencijal.

Pod pojmom intelektualnog kapitala isto tako podrazumeva se stvaralačka primjena znanja u proizvodnji i bilo kojoj drugoj kreativnoj djelatnosti, sposobnost da se nevidljiva imovina poput znanja pretvara u proizvodje i usluge koji donose vrijednost. U posljednje vrijeme, definicija koju često ističu svi oni koji se bave intelektualnim kapitalom u preduzećima jest: intelektualni kapital je nešto što se ne može materijalno odrediti, ali vas može učiniti bogatim i doneti vam konkurentsku prednost.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Intelektualni kapital ljudskih resursa 2
1.2 Upravljanje intelektualnim kapitalom 3
1.3 Značaj intelektualnog kapitala za informatičku ekonomiju – primjeri IBM i GM 7
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13