Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Organizacija proizvodnje 2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadzment proizvodnje (/Forum-menadzment-proizvodnje)
+---- Tema: Organizacija proizvodnje 2 (/Thread-organizacija-proizvodnje-2)


Organizacija proizvodnje 2 - derrick - 14-09-2013 12:47 AM

Uvod

Proizvodnja se često definiše kao proces stvaranja materijalnih dobara u borbi između ljudi i prirode. Kao takva, proizvodnja se može posmatrati samo u funkciji delovanja čoveka, jer je on osnovni činilac proizvodnje. Čovek planira, organizuje i realizuje proizvodnju. Razume se, tu su i drugi činioci: predmet rada, sredstva za rad, dokumentacija, informacije. Takođe, neophodno je postojanje i drugih funkcija: kadrovske, marketing, nabavke, finansijske iistraživačko-razvojne.

Ako se proizvodnja posmatra kao društvena kategorija, onda nju karakterišu dva osnovna podsistema: (1) podsistem tehnike i tehnologije proizvodnje i (2) podsistem organizacije proizvodnje. Tehnika u sistemu proizvodnje znači opremu, sredstva, a tehnologija proizvodnje znači metode i načine odvijanja procesa proizvodnje. Organizacija proizvodnje je uzajamna zavisnost i povezanost elemenata proizvodnje, čovekovog rada i drugih elemenata u racionalnu i celishodnu proizvodnu celinu čiji je zadatak da stvara materijalna dobra.

Sadržaj

1 Uvod 1
2 Elementi i tokovi proizvodnog sistema 4
3 Struktura proizvodnog sistema 7
4 Ciljevi proizvodnje 9
5 Organizaciona struktura preduzeća 9
5.1 Linijski sistem organizacije preduzeća 10
6 Funkcije preduzeća 13
7 Faktori organizacije preduzeća 14
8 Zaključak 17
9 Literatura 18