Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Primena savremenog marketinga u funkciji organizacije 2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Primena savremenog marketinga u funkciji organizacije 2 (/Thread-primena-savremenog-marketinga-u-funkciji-organizacije-2)


Primena savremenog marketinga u funkciji organizacije 2 - derrick - 12-09-2013 12:50 AM

UVOD

Industrija građevinske keramike iz Novog Bečeja „Polet“ koja je osnovana 1907. godine bavi se proizvodnjom kvalitetnog i savremeno dizajniranog građevinskog materijala koristeći domaće sirovinske potencijale. IGK POLET je zauzeo mesto vodećeg društvenog i privrednog potencijala u užoj i široj zajednici.
Davne 1907. godine postavljeni su temelji današnje fabrike. Osnivača Vagner Ištvana privukla je jeftina radna snaga, razvijeni železnički i vodeni prometni putevi, prisustvo kvalitetne sirovine i mogućnost za ostvarivanje dobrog profita. Bilo je zaposleno oko 300 sezonskih radnika uglavnom žena i dece.

13.12.1922 godine, tvornica prelazi u ruke braće Bohn, koji su tada bili vlasnici najznačajnijih fabrika za proizvodnju crepa i cigle u srednjoj Europi. Tih godina Bohnova parna tvornica cigle i crepova proizvodila je 3.000.000 komada crepa i 500.000 komada cigala.
Posle II. svetskog rata i izvršene konfiskacije, preduzeće dobija naziv „POLET“ Industrija cigle i crepa. Bio je to period velikih napora za ostvarivanje što veće proizvodnje prijeko potrebnog građevinskog materijala. Osnovne aktivnosti bile su usmerene ka modernizaciji proizvodnog procesa, kupovinom opreme za proizvodnju mašinske pune opeke, izgradnjom industrijskog koloseka i otvaranjem novog gliništa sa transportom vagonima na motorni pogon.

S A D R Ž A J

UVOD 2
1.1 Naziv i sedište firme 4
1.2 Delatnost firme 5
1.3 Cilj rada 5
2 ORGANIZACIONA STRUKTURA 6
2.1 Struktura zaposlenih 6
2.2 Struktura vlasništva 7
3 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA 8
3.1 Finansijski izveštaj 9
3.2 Analiza konkurencije 10
4 ANALIZA PROBLEMA 11
5 PONUĐENA REŠENJA 11
5.1 Rešenje problema prema literaturi 12
5.2 Rešenje studenta 13
5.3 Nedostaci ponuđenih rešenja 14
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17