Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Istorijat i pojam direktnog marketinga - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Istorijat i pojam direktnog marketinga (/Thread-istorijat-i-pojam-direktnog-marketinga)


Istorijat i pojam direktnog marketinga - derrick - 12-09-2013 12:34 AM

Istorijat i pojam direktnog marketinga

Veruje se da je izraz direktni marketing prvi put upotrebljen 1961.godine u govoru Lestera Wundermana, koji je razvio tehnike direktnog marketinga sa brendovima kao što su American Express i Columbia Records.

Direktni marketing je izvorno bio takav oblik marketinga po kojem su se proizvodi i usluge direktno kretali od proizvođača do potrošača, bez posredovanja kanala marketinga. Razvojem direktnog marketinga on je počeo da obuhvata marketing koji se realizuje putem pošte (direktna pošta ili kataloška prodaja), a primenom telefona, interneta i drugih medija dolazi do širenja i dobijanja novog smisla ovog oblika marketinga.

SADRŽAJ

I Istorijat i pojam direktnog marketinga…….…………3
II Mediji u direktnom marketingu.............5
2.1 Faktori koji utiču na izbor medija............5
III Mediji direktnog marketinga....................7
3.1. Direct mail – Direktna pošta............8
3.2. Kataloški marketing..........11
3.3. Telemarketing............13
3.4. Mobilni marketing………….15
3.5. Direktni marketing putem televizije........18
3.6. Direktni marketing putem radija............21
3.7. Štampa kao medij u direktnom marketingu............23
3.8. Interaktivni internet marketing..............26
IV Zaključak..................30
Literatura................32