Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Socijalizam kao forma levice - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Istorija (/Forum-istorija)
+---- Tema: Socijalizam kao forma levice (/Thread-socijalizam-kao-forma-levice)


Socijalizam kao forma levice - derrick - 08-09-2013 03:11 PM

UVOD

Otprilike od 60-tih godina XX veka započinju ozbiljne debate na temu kraja ideologija. Kada se definiše kompleksan pojam ideologije, preostaje da se sociološkim metodama istraži šta zapravo ideologije predstavljaju, od čega se sastoje i kakav one imaju značaj za društvo i društvene odnose. Ovde svakako valja istaći kritičku teoriju koja u ideologijama uočava iskrivljenu svest pojedinaca i pojedinih društvenih grupa koje nastoje da nametnu svoju predstavu, uslovljenu odnosima proizvodnje, kao vladajuću ili dominantnu za čitav poredak.

Ideologija bi dakle tu predstavljala odraz ekonomskih i proizvodnih odnosa na kolektivne predstave koje se kao takve prelamaju u političkom životu jednog društva. Zbog toga one imaju negativnu konotaciju jer onemogućavaju osnovnu vrednost na kojoj je baziran marksizam, a to je interes da se ostvari humana emancipacija čoveka. Sa druge strane, sociološki pozitivizam i funkcionalizam u ideologijama vide oblik identifikacije društvenih grupa sa svojim legitimnim interesima, koje mogu plasirati u političkoj areni, i tako učestvovati u društvenim (ekonomskim, političkim, socijalnim) promenama.

Sadržaj

UVOD 3
1 Ideologija i socijalističke ideologije 4
2 Ideal jednakosti u političkoj ideologiji socijalizma 7
3 Slom socijalističkih društava i slabljenje levice danas 9
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14