Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Primena inteligntnih informacionih sistema u poslovanju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Primena inteligntnih informacionih sistema u poslovanju (/Thread-primena-inteligntnih-informacionih-sistema-u-poslovanju)


Primena inteligntnih informacionih sistema u poslovanju - derrick - 07-09-2013 11:11 PM

Uvod

Ekspertni sistemi predstavljaju inteligentne računarske programe koji sadrže "ekspertsko" znanje, to jest, znanje kakvo bi imao i stručnjak (ekspert) iz te oblasti. Ekspertni sistemi znanje smeštaju u bazu znanja koji se koristi preko mehanizama zaključivanja. Razlog za primenu ekspertnih sistema je da znanje iz raznih specifičnih oblasti ljudske delatnosti postane dostupnije kroz primenu računarskih programa. Oni ne mogu potpuno zameniti ljude eksperte, naročito u pogledu kreativnosti, i korištenja opšteg znanja (iz običnog života i drugih oblasti), ali oni imaju i neke od prednosti nad ljudima, ljudsko znanje može vremenom da se gubi naročito ako se često ne koristi.

Ekspertni sistemi se primenjuju u sledećim oblastima:

- upravljanje indistrijskim procesima,
- praćenje rada medicinskih uređaja,
- autonomno kretanje vozila (na zemlji i vodi),
- automatski piloti,
- upravljanje satelitima,
- nadgledanje instalacija,
- operativno i taktičko upravljanje vojnim operacijama na bojnom polju,
- analize složenih finansijskih trasakcija
- naftnim platformama
- za detekciju bušotina nafte.

Sadržaj

UVOD…………..1
1. Inteligentni informacioni sistemi u savremenom poslovanju.......6
1.1 Microsoft Agent.................9
1.2 Primer korišćenja MS Agent tehnologije......13
ZAKLJUČAK.........24
LITERATURA……………25