Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Primena SAP ERP informacionog sistema u kancelarijskom poslovanju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Primena SAP ERP informacionog sistema u kancelarijskom poslovanju (/Thread-primena-sap-erp-informacionog-sistema-u-kancelarijskom-poslovanju)


Primena SAP ERP informacionog sistema u kancelarijskom poslovanju - derrick - 07-09-2013 11:08 PM

UVOD

Tokom 1990 započeti su prvi radovi na razvijanju ERP (Enterprise Resource Planning) sistema koji su uneli revoluciju u praćenje poslovanja. ERP je bio naslednik MRP sistema koji su trebali da planiraju proizvodnju, ljudske resurse, marketing i finansije. Velika prednost ERP sistema je u tome što su sve ove aktivnosti automatizovane i međusobno povezane čime se dobijaju veliki menadžerski efekti i smanjuju operativni troškovi.

ERP sistemi su stekli popularnost tokom 1994, godine kada je SAP, nemačka kompanija sastavljena od bivših IBM inženjera razvila ERP sistem poznat kao SAP (Systems, Aplications, Products) R/3. SAP je razvijan kao multinacionalni, multijezični i sistem nezavistan od operativnog sistema, hardvera i prozvođača baza.

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Informacioni sistemi 4
1.2 ERP 6
1.2.1 Karakteristike ERP sistema 8
1.2.2 Upotreba ERP sistema 12
1.2.3 Komponente i podsistemi informacionog logističkog sistema ERP 14
1.3 Primena SAP ERP informacionog sistema u kancelarijskom poslovanju 18
1.4 Enterprise Resource Planning 18
1.5 SAP – Struktura baze podataka 21
1.6 Graphic User Interface 22
1.7 Komponente SAP sistema 25
1.8 Problematika automatizacije poslovanja 30
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20