Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Politicki marketing - istrazivanje javnog mnijenja seminarski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Politicki marketing - istrazivanje javnog mnijenja seminarski (/Thread-politicki-marketing-istrazivanje-javnog-mnijenja-seminarski)


Politicki marketing - istrazivanje javnog mnijenja seminarski - derrick - 05-09-2013 11:14 AM

Rad ima 18 stranica - seminarski rad. (postoji i duža verzija na istu temu diplomskog rada)

Sadržaj

1 JAVNO MNIJENJE 1-2
1.1 ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA 1-3
1.2 REZULTATI ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNIJENJA 1-5
1.3 ZAKLJUČAK 1-8
2 POLITIČKI MARKETING 2-8
2.1 OSNOVE POLITIČKOG MARKETINGA 2-8
2.2 LOBIRANJE 2-11
2.3 POLITIČKA KULTURA / PONAŠANJE / SOCIJALIZACIJA 2-12
2.4 POLITIČKO PONAŠANJE 2-12
2.5 POLITIČKA SOCIJALIZACIJA 2-12
2.6 JAVNO MNJENJE 2-13
2.7 PROPAGANDNO DJELOVANJE 2-14
3 POLITIČKI MARKETING I NJEGOVA PRIMJENA U POLITIČKIM KAMPANJAMA 3-14
3.1 OSNOVE POLITIČKE KAMPANJE 3-14
3.2 STRUKTURA POLITIČKOG MARKETINGA KAO TEHNIKE KOMUNICIRANJA S BIRAČIMA 3-15
3.3 TEMA KAMPANJE 3-16
3.4 DIZAJNIRANJE POLITIČKE PORUKE / BOJE KAO PORUKA 3-16
3.5 NAČELA I ZAHTIJEVI PORUKE 3-16
3.6 MOTIVACIJSKI ELEMENTI PORUKE 3-17
4 ZAKLJUČAK 4-17
5 LITERATURA: 5-18