Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Republika Srpska Krajina - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Geografija (/Forum-geografija)
+---- Tema: Republika Srpska Krajina (/Thread-republika-srpska-krajina)


Republika Srpska Krajina - derrick - 04-09-2013 09:38 PM

UVOD

Republika Srpska Krajina (RSK, Krajina), je bila samoproglašena, međunarodno nepriznata republika, koja je postojala između 1991. i 1995. godine i koju su većinski nastanjivali Srbi. Osnovana je na teritoriji SFR Jugoslavije - Republika Hrvatske, koja je u to vreme takođe bila samoproglašena i međunarodno nepriznata republika. Glavni grad RSK bio je Knin (12.000), a ostali veći gradovi bili su: Vukovar (33.000) i Petrinja (19.000). Prema nezvaničnim procjenama RSK je sredinom 1993. godine, imala 435.595 stanovnika i površinu od 17.028 kvadratnih kilometara. Od ukupnog stanovništva, 91% činili su Srbi, 7% Hrvati i 2% ostali. RSK se nezvanično graničila sa Hrvatskom, SR Jugoslavijom (tačnije Srbijom), Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom (odnosno sa Republikom Srpskom i Federacijom Bosne i Hercegovine).

Najveći deo Republike Srpske Krajine Hrvatska vojska je zauzela u Operaciji Bljesak (područje Zapadne Slavonije) i u Operaciji Oluja (područja Severne Dalmacije, Like, Korduna i Banije) u maju i avgustu 1995. godine. Ovim operacijama i nakon njih izvršeno je etničko čišćenje nad srpskim stanovništvom na toj teritoriji, kada je ubijeno i proterano više od 500.000 Srba. Deo teritorije RSK koji je obuhvatao istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem Hrvatska vojska nije zauzela nego je Erdutskim sporazumom od 12. novembra 1995. godine pokrenut proces mirne integracije ovog područja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Proces mirne integracije se provodio pod upravom Ujedinjenih nacija (Misija UNTAES) i završen je 15. januara 1998. godine. Nezavisnost Republike Srpske Krajine nije priznala ni jedna država sveta, uključujući i tadašnju SR Jugoslaviju.

Sadržaj

UVOD 3
1 Geografija Republike Srpske Krajine 5
1.1 Kninska Krajina 5
1.1.1 Reljef i hidrografija 6
1.1.2 Klima i biljni svet 7
1.2 Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem 8
2 Istorijsko-demografkse karakteristike RSK 10
2.1 Srbi u Kninskoj krajini i dalmaciji 10
2.2 Srbi u Istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu 13
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 19