Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Aktuarstvo kao profesija - aktuar kao profesionalac - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Aktuarstvo kao profesija - aktuar kao profesionalac (/Thread-aktuarstvo-kao-profesija-aktuar-kao-profesionalac)


Aktuarstvo kao profesija - aktuar kao profesionalac - derrick - 31-08-2013 05:24 PM

UVOD

Aktuar je po obrazovanju matematičar, stručnjak za račun vjerovatnoće koji se koristi statističkim podacima i na osnovu njih daje finansijska predviđanja u oblasti osiguranja, amortizacije i drugih oblasti. Mesto aktuara je u direkcijama banaka, osiguravajućih društava i uopšte u svim finansijskim službama. To nije knjigovođa koji pravi bilans, nego kalkulator koji tačno određuje moguće rezultate neke finansijske operacije, vodeći računa o riziku. Zarada ili gubici zavise od toga da li je on sve tačno sagledao i proračunao. U osiguravajućim zavodima aktuar određuje visinu premija na osnovu statistika o učestalosti nesrećnih slučajeva ili o dužini života u raznim pozivima i društvenim sredinama. Zato se često rukovodioci u službi osiguranja popunjavaju iz redova aktuara vičnih predviđanju.

Zanimanje aktuara obuhvata i sledeće aktivnosti: pripremu podataka i proračuna za mišljenje o finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju, pripremu podataka za mišljenje o sprovođenju politike osiguranja, pripremu podataka za mišljenje o predlozima akata poslovne politike i njihovim izmjenama i dopunama, projektovanje i razvoj novih proizvoda, učešće u programu aktuarske edukacije organa nadzora nad delatnošću osiguranja, praćenje zakonskih i drugih propisa iz oblasti aktuarstva, saradnja na zajedničkim projektima i ostali aktuarski poslovi u smislu Zakona o osiguranju .

S A D R Ž A J

UVOD 2
1 Aktuarstvo kao profesija: Aktuar kao profesionalac 3
ZAKLJUČAK 5
LITERATURA 6