Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Umanjenje imovine po MRS 36 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Umanjenje imovine po MRS 36 (/Thread-umanjenje-imovine-po-mrs-36)


Umanjenje imovine po MRS 36 - derrick - 31-08-2013 05:04 PM

UVOD


Računovodstvo svih subjekata reguliše se putem zakona ili standarda računovodstvene profesije. Računovodstvena regulativa je izraz koji se često koristi u računovodstvenoj literaturi i praksi, a ima korijen u latinskoj riječi regula koja označava pravila, propise, uredbe, načela i standard za vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje finansijskih izveštaja, vrednovanje ili uopšte, propisivanje računovodstva. Računovodstvena legislativa ima uže značenje od regulative, a obuhvata samo zakonske propise koje donosi zakonodavna skupština. Definisanje i razvoj računovodstvene regulative može se posmatrati kao proces na nacionalnom ili nadnacionalnom (međunarodnom) nivou.

Računovodstvena regulativa može se definisati na nadnacionalnom ili međunarodnom nivou jednim od dva pristupa:

a) zakonima (npr. zakonom o računovodstvu ili zakonom o preduzećima ili trgovačkim zakonom), kao i propisima sličnim zakonima (npr. direktivama) i

b) načelima ili standardima računovodstvene profesije (nacionalni ili međunarodni računovodstveni standardi). Sadržaj računovodstvene regulative, prema tome, čine zakonski propisi (zakoni, uredbe, odluke, pravilnici ili direktive) i/ili računovodstveni standardi (američki US GAAP i međunarodni računovodstveni standardi).

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Umanjenje imovine – MRS 36 4
1.1 Djelokrug standarda MRS 36 4
1.2 Identifikacija sredstva čija vrijednost može biti umanjena 7
2 Mjerenje iznosa imovine 10
2.1 Vrijednost u upotrebi 12
2.2 Sadržaj procjena budućih novčanih tokova 14
2.3 Priznavanje i mjerenje gubitka od umanjenja vrijednosti 17
3 Vrijednost koja stvara novac 19
3.1 Goodwill 21
3.2 Vrijeme testiranja na umanjenje vrijednosti 23
3.3 Ukidanje gubitka od umanjenja vrijednosti 25
3.4 Objavljivanje 28
ZAKLJUČAK 34
LITERATURA 35