Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kodeks etičkog ponašanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Etika (/Forum-etika)
+---- Tema: Kodeks etičkog ponašanja (/Thread-kodeks-eti%C4%8Dkog-pona%C5%A1anja)


Kodeks etičkog ponašanja - derrick - 30-08-2013 09:22 PM

UVOD


Ključne prednosti etičkih kodeksa su: razjašnjavaju razmišljanja rukovodilaca o tome šta predstavlja neetično ponašanje, pomažu zaposlenima da razmišljaju o etičkim pitanjitna pre nego što se sa njima suoče u stvarnoj situaciji, omogućavaju zaposlenima da odbiju izvršenje neetičnih akcija, definišu granice prihvatljivog ili neprihvatljivog ponašanja, obezbeđuju mehanizam za prenošenje filozofije rukovodilaca u oblasti etičnog pona¬šanja i pomažu uvođenje zaposlenih u etično ponašpanje i njihovoj obuci.

Ali često jesu bolji nego ništa, i samo njihovo donošenje korisno je na više načina:
• prvo, napor da se kodeks srodi po sebi je vredan, naročito ako veliki broj ljudi u firmi natera da na nov način razmisli o svojim zadacima i vaznim obavezama koje kao pojedinci i kao grupa imaju prema firmi, jedni prema drugima, svojim klijentima ili mušterijama, i društvu kao celini;
• drugo, kad se usvoji, kodeks može da bude izvor neprestanog razgovora i mogućnih preinačavanja pravila;
• treće, može pomoći da se novim nameštenicima na svim nivoima uliju pojam odgovornosti, potreba da o svojim postupcima razmišljaju sa stanovišta moralnosti, i shvatanje važnosti vrlina prikladnih položaju koji zauzimaju;
• četvrto, kodeks može da se upo¬trebi kao dokument na koji se zaposleni mogu pozvati kad se od njih traži da urade nešto njemu protivno;
• peto, kodeks može da posluži da se i mušterije i javnost uvere u činjenicu da se firma drzi moralnih načela, i da im se ponudi merilo kojim mogu procenjivati postupke firme.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Etički kodeks – pojam i ideja 2
1.2 Vrednosti etičkih kodeksa 5
1.3 Ograničenja i mane etičkih kodeksa 8
1.4 Etičko ponašanje zaposlenih 12
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18