Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Međunarodni uticaj transnacionalnih kompanija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Međunarodni uticaj transnacionalnih kompanija (/Thread-me%C4%91unarodni-uticaj-transnacionalnih-kompanija)


Međunarodni uticaj transnacionalnih kompanija - derrick - 29-08-2013 02:11 PM

UVOD

Transnacionalne ili multinacionalne kompanije su preduzeća koja posluju u više država i za takva preduzeća može da se koristi više termina koji istovremeno obeležavaju i određene razlike u prethodno pomenutom osnovnom pojmovnom određenju multinacionalnih kompanija .

Multinacionalne kompanije (MNK) kontinuirano prate i nastoje da kontrolišu transfer znanja i tehnologija ali i stopu fluktuacije kako bi predvideli i stavili pod kontrolu troškove obučavanja novih zaposlenih, ali i zamene zaposlenih koji odlaze iz organizacije. Stopa fluktuacije koja je viša od prosečne u industrijskoj grani u kojoj organizacija obavlja svoju dominantnu delatnost predstavlja ozbiljno upozorenje. Visok procenat dobrovoljne fluktuacije zaposlenih članova kolektiva pokazuje da postoje određeni problemi unutar same kompanije, koje je neophodno hitno i dugoročno rešavati. Zato kompanije kontinuirano i sistematski upravljaju transferom znanja i tehnologija ali i fluktuacijom zaposlenih.

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Međunarodni uticaj transnacionalnih kompanija 5
1.2 Uticaj MNK na zapošljavanje u zemlji porekla i prijema 7
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13