Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uloga države u ekonomiji -esej - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Uloga države u ekonomiji -esej (/Thread-uloga-dr%C5%BEave-u-ekonomiji-esej)


Uloga države u ekonomiji -esej - derrick - 26-08-2013 10:39 PM

UVOD


Koncentracija i centralizacija kapitala, kao neophodna pretpostavka kapitalističkog načina proizvodnje, drugim riječima – industrijske proizvodnje za tržište na širokoj osnovi u svim privrednim granama i oblastima, nije ostvarena u zanatstvu, koje toj proizvodnji u tehničkom smislu prethodi. To nije neobično ako se setimo da su već u minulim vijekovima cehovi, odnosno bratstva stvoreni sa ciljem da zaštite malog i srednjeg zanatliju od unutrašnje i spoljne konkurencije ograničavanjem proizvodnje, utvrđivanjem cijena proizvoda i drugim mjerama. Težeći očuvanju sitne robne proizvodnje na zanatskoj osnovi i sa zanatskim alatom, cehovi su zapravo radili na konzerviranju ekonomskih i društvenih odnosa. Objektivno, oni su bili saveznici feudalaca, a ne nove građanske klase koja se formirala.

Kapital, neophodan za pokretanje industrijske proizvodnje na širokoj osnovi, došao je sa druge strane; iz trgovine, koju je po prirodi stvari karakterisala velika pokretljivost i visok stepen koncentracije novčanih sredstava. U sukobu zanatske proizvodnje i preduzetništva nestali su cehovi, sitni zanatlija se povukao na rubna područja privrednog života a industriji (tekstila i poljoprivrednih mašina) otvorena su ogromna ekonomska područja Evrope, Azije i Amerike.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Politički uticaj države na ekonomiju 2
1.1.1 Uloga države u kreiranju i sprovođenju kreditno-monetarne politike 3
1.1.2 Održavanje tekuće likvidnosti 3
1.2 Uloga države u rješavanju problematike recesije, nezaposlenosti i inflacije 4
1.3 Utjecaj države na ekonomiju u domenu poreske politike 7
1.4 Budžetska politika 8
1.5 Devalvacija i depresijacija 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14