Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uticaj društveno-ekonomske tranzicije na delatnost osiguranja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Uticaj društveno-ekonomske tranzicije na delatnost osiguranja (/Thread-uticaj-dru%C5%A1tveno-ekonomske-tranzicije-na-delatnost-osiguranja)


Uticaj društveno-ekonomske tranzicije na delatnost osiguranja - derrick - 26-08-2013 10:33 PM

UVODNA RAZMATRANJA

Razvoj osiguranja predstavlja pogodno tlo za napredovanje nacionalne ekonomije, jer pored svoje primarne funkcije (zaštite osiguranika i naknade štete u slučaju nastupanja osiguranog slučaja) osiguranje obavlja i sekundarnu funkciju koja se ogleda u mobilizaciji slobodnih sredstva (pre svega kod životnih osiguranja). Prikupljena novčana sredstva mogu se koristiti kako u rešavanju problematičnih ekonomskih pitanja tako i u procesu podsticanja razvoja nacionalne ekonomije. Osiguravajuće kompanije, kao institucionalni investitori, su važni učesnici na finansijskom tržištu, pre svega na tržištu kapitala. Njihov značaj i aktivnosti ogledaju se kako u obezbeđivanju finansijske stabilnosti tako i u jačanju konkurencije na finansijskom tržištu. Osiguravajuće kompanije u budućnosti veoma lako mogu da preuzmu poziciju vodećih finansijskih investitora, jer raspolažu velikim iznosima kapitala (više se ne mere milionima, već milijardama evra), koji investiraju u različitim segmentima finansijskog tržišta. Posmatrajući dinamiku razvoja svetskog osiguranja u proteklih desetak godina uočava se rast udela osiguranja na svetskom tržištu u odnosu na druge finansijske institucije.

U prvim godinama tranzicije (pre nastupanja krize i recesije) finansijski sistem naše zemlje se ubrzano razvijao, uvedene su savremene regulative i uspostavljene nove finansijske institucije koje su doprinele održavanju makroekonomske stabilnosti. Podaci za Srbiju pokazuje da je od 2000. do 2008. godine zabeležen značajan realani rast bruto domaćeg proizvoda sa prosečnom stopom rasta od 5,4% na godišnjem nivou. Međutim, sa nastupanjem svetske ekonomske krize pad životnog standarda i smanjenje BDP od 3% loš su znak za finansijski sektor i za delatnost osiguranja, koja se pre nastupanja krize razvijala nešto bržim tempom od očekivanog. Usvajanjem zakona o osiguranju pokrenute su velike promenu na srpskom tržištu osiguranja. Novi zakon je jasno propisao pravne regulative koje su doprinele vraćanju poverenja građana u sektor osiguranja, koje godinama pre toga nije postojalo zbog ekonomskih i političkih nestabilnosti u zemlji.

Sadržaj

1 UVODNA RAZMATRANJA 3
1.1 Predmet i cilj istraživanja 3
1.2 Hipoteze i metode rada 4
2 Društveno-ekonomska tranzicija 5
2.1 Ekonomski pokazatelji u godinama tranzicije 7
2.2 Ekonomija u tranziciji i sektor osiguranja 9
3 Delatnost osiguranja u Srbiji u periodu tranzicije 12
3.1 Zakonske reforme i uloga NBS 12
3.2 Premija i struktura osiguranja do i nakon otpočinjanja ekonomske krize 13
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 21