Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uticaj organizacione kulture na imidž organizacije na tržištu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Uticaj organizacione kulture na imidž organizacije na tržištu (/Thread-uticaj-organizacione-kulture-na-imid%C5%BE-organizacije-na-tr%C5%BEi%C5%A1tu)


Uticaj organizacione kulture na imidž organizacije na tržištu - derrick - 26-08-2013 10:31 PM

UVOD


Etičko kulturno ponašanje zaposlenih u preduzeću obuhvata nekoliko oblasti: komunikaciju sa direktnim kupcima u maloprodaji i veleprodaji, komunikaciju sa drugim firmama i komunikaciju sa dobavljačima.

Svi smo mi ljudska bića sa svojim vrlinama, manama, bolestima, osobinama, kućnim vaspitanjem koje nosimo i stavovima. Ipak, u prodaji, potrebno je oformiti jednu jedinstvenu celinu, obučiti ljude da, svi zajedno, čine skladnu i jedinstvenu sliku. Kako mnogo različitih karaktera ujednačiti i kako korigovati i kreirati etičko kulturno ponašanje zaposlenih? Marketing stručnjaci širom sveta decenijama proučavaju potrošače, kupce, njihovo ponašanje prije, u toku i nakon kupovine i došli su do zaključka da su kodeks ponašanja i konstantna obuka osoblja koje komunicira sa kupcima, osnovni i najdelotvorniji način da se imidž firme izgradi i očuva.

Kodeks ponašanja je najčešće dokument koji jasno i nedvosmisleno govori šta je poželjno a šta zabranjeno. Ipak, u kodeksu je teško opisati izraz lica, gestikulaciju ili način smejanja ili korišćenja poštapalica, brzine govora i sl. Zbog toga je redovna obuka prodajnog osoblja u cilju povećanja njihovih komunikacijskih veština odlična dopuna kodeksima koje, danas imaju gotovo sve kompanije, manje ili veće. Osim toga, obuka omogućava osobi koja izvodi program obuke, da na licu mesta, direktnim kontaktom sa prodavcima, proceni koji je njihov najveći problem i da prilagodi program individualnim potrebama.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Organizaciona kultura 2
1.2 Kulturno ponašanje zaposlenih 6
1.3 Organizaciona kultura i ponašanje zaposlenih – primer 8
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15