Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Mašinske konstrukcije - proračun ručnog svlakača - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Mašinske konstrukcije - proračun ručnog svlakača (/Thread-ma%C5%A1inske-konstrukcije-prora%C4%8Dun-ru%C4%8Dnog-svlaka%C4%8Da)


Mašinske konstrukcije - proračun ručnog svlakača - derrick - 07-08-2013 11:22 PM

Uvod

Svlakač je alat koji služi za rastavljanje spojeva nastalih čvrsim nalijeganje kakvi su na primjer spojevi ležajeva i vratila/osovina, zupčanika, remenica, lančanika i vratila i slično.

Postoji veliki broj varijanti i oblika u kojima se svlakači izrađuju i koriste a najčešći su mehanički svlakači sa navojnim vretenom i hidraulični svlakači sa hidr. cilindrom. Ostvarivanje sile svlačenja dobija se snagom radnika pomoću poluge tj. okretanjem navojnog vratila ili dovodjenjem ulja pod pritiskom , ručno pomoću odgovarajuće pumpe ili uz pomoć hidrauličnog agregata.

Sadržaj

1 Projektni zadatak 1
2 Uvod 2
3 Opis konstrukcije 3
4 Proračun 5
4.1 Proračun veze obuhvatnice i pipaka 6
4.2 Proračun navojnog vretena 8
4.3 Proračun navrtke 11
4.4 Proračun ručice 12
4.5 Površinski pritisak između navrtke i tela dizalice (prstenasta površina) 13
4.6 Napon smicanja na ispustu tela dizalice iznad navrtke 14
4.7 Proračun čvrstog nalijeganja navrtke i traverze 15
4.8 Proračun nalijeganja ručice I glave navojnog vretena 16
5 Montaža, demontaža I održavanje 16
6 Mjere opreza pri korištenju 17
7 Literatura 18