Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Prava,obaveze i odgovornost kod ugovora o prevozu stvari u medjunarodnom vazdusnom - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Prava,obaveze i odgovornost kod ugovora o prevozu stvari u medjunarodnom vazdusnom (/Thread-prava-obaveze-i-odgovornost-kod-ugovora-o-prevozu-stvari-u-medjunarodnom-vazdusnom)


Prava,obaveze i odgovornost kod ugovora o prevozu stvari u medjunarodnom vazdusnom - derrick - 04-08-2013 12:46 PM

UVOD

Ugovori predstavljaju pravnu supstancu kojom se regulišu obavljanja delatnosti prilikom sklapanja poslova koja se sklapaju između dva preduzeća, preduzeća i radnika i dr. U radu smo se bavili objašnjivanjem pojmova ugovora i kako se oni sklapaju.

Zbog svoje specifičnosti i relativne pojave u novije vreme, ugovor o prevozu stvari vazdušnim saobraćajem je u poslednjih 50 godina zaokružio svoju sadržinu. Kao i ostali ugovori iz ovog opusa i ovaj mora imati svoje bitne elemente, svoju formu, svoje sporedne elemenete. U ovom radu će biti detaljno opisano kako opšti, tako i karakteristični elementi za ovaj ugovor.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM I REGULATIVA UGOVORA U PRIVREDI - 3 -
2.1 Vrste - 3 -
3 SPECIFIČNOST UGOVORA U PRIVREDI - 5 -
4 OPŠTI UGOVOR O PREVOZU - 7 -
4.1 Pojam, značaj i karakteristike - 7 -
5 UGOVORI O PREVOZU ROBE - 8 -
5.1 Odnos pošaljioca i prevozioca - 8 -
5.2 Odnos prevozioca i primaoca - 9 -
6 UGOVORI O VAZDUŠNOM PREVOZU ROBE - 11 -
6.1 Međunarodno vazduhoplovstvo - 11 -
6.2 Pojam ugovora - 11 -
6.3 Zaključenje ugovora - 11 -
6.4 Obaveze ugovornih strana - 11 -
6.5 Obeveze pošiljaoca - 12 -
6.6 Vazduhoplovni tovarni list - 12 -
6.7 Vrste šteta - 13 -
6.7.1 Naknada štete - 14 -
6.8 Vazduhoplovno pravo - 15 -
7 ZAKLJUČAK - 16 -
8 LITERTURA - 17 -
9 WEB LITERATURA - 17 -
10 POPIS SLIKA - 17 -