Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Seminarski rad - Razvoj infomatike, racunarstva i kibernetike - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Seminarski rad - Razvoj infomatike, racunarstva i kibernetike (/Thread-seminarski-rad-razvoj-infomatike-racunarstva-i-kibernetike)


Seminarski rad - Razvoj infomatike, racunarstva i kibernetike - erik_bananamen - 03-05-2011 12:03 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kompletan rad možete videti i/ili preuzeti iz Priloga(a)
Rad je poslat od strane autora koji je hteo da ostane anoniman i sa ciljem da olakša život drugim studentima i srednjoškolcima.
Vaš MaturskiRadovi.Net