Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Islamsko bankarstvo kao preduzetnička šansa - master - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Islamsko bankarstvo kao preduzetnička šansa - master (/Thread-islamsko-bankarstvo-kao-preduzetni%C4%8Dka-%C5%A1ansa-master)


Islamsko bankarstvo kao preduzetnička šansa - master - derrick - 03-08-2013 07:03 PM

UVOD

Islamske banke i finansije u modernom kontekstu pojavljuju se prvo u Egiptu. Napor uložen pre svega od strane ekonomiste Ahmada El Nadžara rezultirao je otvaranjem prve islamske banke 1963. godine. Mit Ghamr Saving Bank je imala formu štedionice zasnovane na deljenju profita. Banka u svom poslovanju nije naplaćivala kamatu, već je investirala u trgovinu ili industriju, direktno ili u partnerstvu sa drugima, i delila profit sa svojim depozitorima. Dakle, funkcionisala je kao štedionica i investiciona institucija, a ne kao komercijalna banka. Ipak, 1967. godine je napustila eksperiment beskamatnog modela poslovanja i pretvorila se u konvencionalnu banku, najviše zbog preovlađujuće političke klime koja je vladala u tom periodu.

Druga islamska banka osnovana je takođe u Egiptu 1972. godine, ali ovaj put uz podršku egipatske vlade, što je i omogućilo njen opstanak. Nasser Social Bank je bila vladina banka, čiji su ciljevi bili više društveni nego komercijalni.

Od tada pa na dalje osnivanje islamskih banaka postalo je stalna tačka dnevnog reda međuvladinih Konferencija islamskih zemalja. Veliki institucionalni podsticaj osnivanju islamskih banaka dale su Konferencija ministara islamskih zemalja u Karačiju 1970. godine, Islamski samit u Lahoreu 1974, Prva islamska konferencija islamskih ekonomista u Meki 1976, Međunarodna ekonomska konferencija u Londonu 1977. i druge.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1. Islamsko bankarstvo kao preduzetnička šansa 6
1.1. Poređenje islamskog i konvencionalnog bankarstva 10
1.2. Islamsko bankarstvo u ne-islamskim zemljama 13
2. Špekulativna trgovina u islamskom bankarstvu 15
3. Islamsko bankarstvo danas 25
DISKUSIJA 28
ZAKLJUČAK 28
LITERATURA 30