Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Marketing u filmskoj industriji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Marketing u filmskoj industriji (/Thread-marketing-u-filmskoj-industriji)


Marketing u filmskoj industriji - derrick - 03-08-2013 06:50 PM

UVOD

Specifičan jezik filma kao medija, otvara mu vrata u teorijske okvire umetnosti, čime dobija počasno mesto sedme umetnosti, ali isti jezik „različitog dijalekta“ koji on uspostavlja na televiziji, uslovljava i izučavanje filma sa stanovišta medija kao posebnog žanra masovnih komunikacija. Film se tako prvo bori za priznanje u umetnosti, a danas za svrstavanje u okvire modernih komunikacija i novih medija. Naime, nakon što su se 80-tih godina ocrtale jasne granice između filma kao umetnosti bioskopa, i televizije kao medija krupnog plana, tehnologija je ponudila televizijsko sredstvo za uživanje u umetnosti filma i video-rekorder je počeo prazniti bioskopske dvorane.

Marketing u kulturi ima drugačije karaktristike u odnosu na marketing u tradicionalnim proizvodnim i uslužnim delatnostima. One proističu iz specifičnosti organizacija u oblasti kulture i umetnosti, ali i suštine individualnog umetničkog stvaralaštva. Naime, konkretno umetničko delo, a to može biti i film, u krajnjoj instanci predstavlja odraz kreativnosti i talenta pojedinca, odnosno grupe. Činjenica je da se ranije često dovodio u pitanje marketinški pristup u domenu kulture i umetnosti. Sa druge strane, u savremenim uslovima se sve više afirmiše pojam tržišta u sferi kulture i umetnosti kako u svetu tako i u našoj zemlji. Prisutno je i shvatanje da u nekom segmentima kulturnih delatnosti postoji hiperprodukcija, što se povezuje i sa zasićenošću tržišta.

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Predmet istraživanja 3
1.2 Cilj istraživanja 4
1.3 Hipotetički okvir 4
1.4 Metode istraživanja 4
1.5 Struktura rada 5
2 Filmska industrija kao deo kreativne industrije 6
2.1 Definisanje kulturnih i kreativnih industrija 6
2.2 Karakteristike filmske industrije 11
3 Marketing u filmskoj industriji 15
3.1 Strateški aspekti marketinga filma 17
3.2 Efikasan marketing u savremenoj filmskoj industriji 19
3.3 Marketing miks 22
ZAKLJUČAK 29
LITERATURA 30