Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Mere zaštite bezbednosti učenika na ekskurzijama i proslavama - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Mere zaštite bezbednosti učenika na ekskurzijama i proslavama (/Thread-mere-za%C5%A1tite-bezbednosti-u%C4%8Denika-na-ekskurzijama-i-proslavama)


Mere zaštite bezbednosti učenika na ekskurzijama i proslavama - derrick - 03-08-2013 06:48 PM

UVODNA RAZMATRANJA

1.1 Predmet istraživanja

Ekskurzija, izlet, zimovanje, letovanje i kampovi su vannastavni oblici obrazovno-vaspitnog rada koji se ostvaruju van škole. Gotovo sve osnovne i srednje škole u našoj zemlji, ekskurzije organizuju na isti način, i izvode ih po istim maršrutama. Nosioci pripreme, organizacije i plana ekskurzije su direktor škole, odeljenski starešina i stručni vođa puta Direktor škole je u obavezi da, najkasnije 48 časova pre otpočinjanja putovanja obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova o: prevozniku; mestu i vremenu polaska učenika; broju angažovanih autobusa i broju prijavljenih učenika, nastavnog i drugog osoblja koje učestvuje u izvođenju putovanja. Organ unutrašnjih poslova će izvršiti kontrolu dokumentacije i tehničke ispravnosti vozila određenih za prevoz neposredno pre otpočinjanja putovanja. Zabranjeno je pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava za sve učesnike ekskurzije. Dnevne aktivnosti utvrđene programom ekskurzije moraju biti realizovane do 24 časa. Za putovanja duža od jednog dana obezbeđuje se lekar - pratilac. Za sva putovanja duža od jednog dana neophodno je da roditelj (staratelj) dostavi zdravstveni list.

Poslednjih godina zabeležena je čitava serija incidenata na ekskurzijama. Nasilje može imati različite forme. Fizičko nasilje se odnosi na ponašanje koje dovodi do stvarnog ili potencijalnog telesnog povređivanja učenika. Primeri fizičkog nasilja su: udaranje, šutiranje, guranje, šamaranje, čupanje, davljenje, bacanje, gađanje, napad oružjem, trovanje, paljenje, posipanje vrućom vodom, uskraćivanje hrane, sna i sl. Emocionalno/psihološko nasilje odnosi se na ono ponašanje koje dovodi do trenutnog ili trajnog ugrožavanja psihičkog i emocionalnog zdravlja i dostojanstva učenika.

Sadržaj

UVODNA RAZMATRANJA 3
1.1 Predmet istraživanja 3
1.2 Cilj istraživanja 4
1.3 Hipoteze i metode istraživanja 5
2 Školsko i vršnjačko nasilje 6
2.1 Pojmovno određenje i vrste nasilja 6
2.2 Socijalni kontekst i kriza škole 8
2.3 Vaspitanje i osobine ličnosti učenika 10
2.4 Školsko nasilje i vrste nasilja 12
3 Ekskurzije 19
3.1 Definicija i ciljevi školskih ekskurzija 19
3.2 Plan i faze izvođenja ekskurzije 20
3.3 Ekskurzije i bezbednost učenika 23
3.3.1 Bezbednost putovanja 23
3.3.2 Provođenje slobodnog vremena i štetno ponašanje učenika 24
4 Rizično ponašanje i zaštita učenika od zloupotrebe PAS 26
4.1 Alkohol 27
4.2 Droga 31
4.3 Preventivne mere 37
5 Prevencija nasilja i štetnog ponašanja na školskim ekskurzijama i proslavama 40
5.1 Mere zaštite i bezbednosti učenika u školi i za vreme aktivnosti koje organizuje škola 40
5.2 Preventivni programi 44
5.3 Uloga škole 47
5.4 Uloga nastavnika i roditelja 48
ZAKLJUČAK 51
LITERATURA 53