Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Nacionalne biblioteke na digitalnom putu - master - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Nacionalne biblioteke na digitalnom putu - master (/Thread-nacionalne-biblioteke-na-digitalnom-putu-master)


Nacionalne biblioteke na digitalnom putu - master - derrick - 03-08-2013 06:46 PM

UVOD

Računarsko doba više nije budućnost. Vreme naučne fantastike, komunikacije na daljinu van fizičkog okruženja, kao i mnoge druge nezamislive stvari, došli su u sadašnjost razvojem kibernetske tehnologije koja ruši sve dosadašnje predstave o fenomenu akceleracije. Društvo se usklađuje u nove okvire. Pisma stižu putem kompjutera, razmenjuju se informacije bez obzira na prostornu i vremensku udaljenost, mnoge usluge dostupne su preko Interneta. Kako će izgledati novi, kibernetički svet u ne tako dalekoj budućnosti ostavićemo teoretičarima raznih struka da procene. Nas trenutno zanima položaj i uloga biblioteka u celom ovom procesu. Biblioteke se uključuju u navedene procese već nekoliko decenija. Prvi korak bio je stvaranje lokalnih elektronskih kataloga koji omogućavaju lakše i efikasnije pretraživanje fondova. Vremenom elektronski katalozi bivaju prebačeni na Internet, kako bi se pretraživanje moglo obavljati i sa privatnog računara. Paralelno se odvijaju i procesi sinteze elektronskih kataloga od lokalog do međunarodnog nivoa, što dodatno uspostavlja nove kriterijume za poslovanje biblioteka u budućoj sadašnjosti.

Iskusivši privilegije ovakvih procesa, društvo, samim tim i biblioteke kao njegov sastavni deo (od izuzetnog značaja za čuvanje ljudskog znanja) otkrivaju nove mogućnosti u komunikaciji. Elektronski časopisi, knjige, internet prezentacije, razmena stručnih mišljenja, forumi, diskusione grupe, sve to dovodi do pitanja kako biblioteke mogu naći svoje mesto i pomoći u pružanju ovih i sličnih usluga korisnicima. Najprikladije rešenje jeste otvaranje svojih fondova najširem krugu korisnika, otvaranje svetskog znanja svetu.


Sadržaj


UVOD 3
1 Digitalizacija biblioteka 4
1.1 Počeci 4
1.2 Zašto i šta digitalizovati 8
1.3 Implementacija smernica IFLA 11
2 Nacionalne biblioteke na putu digitalizacije 13
2.1 Evropske nacionalne biblioteke i Stvaranje Evropske digitalne biblioteke 13
2.1.1 Projekti GABRIEL i TEL 16
2.1.2 Evropska biblioteka 18
2.2 Iskustva biblioteke Republike Češke 21
2.3 Narodna biblioteka Srbije 24
2.3.1 Nacionalni centar za digitalizaciju 26
2.4 Francuska nacionalna biblioteka 32
2.5 Britanska nacionalna biblioteka 34
2.6 Kongresna biblioteka – Vašington 36
2.6.1 Američka federacija za digitalne biblioteke - DLF 38
ZAKLJUČAK 39
LITERATURA 41