Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Neuronske mreže u odlučivanju u obrazovanju - master rad - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Neuronske mreže u odlučivanju u obrazovanju - master rad (/Thread-neuronske-mre%C5%BEe-u-odlu%C4%8Divanju-u-obrazovanju-master-rad)


Neuronske mreže u odlučivanju u obrazovanju - master rad - derrick - 03-08-2013 06:45 PM

UVOD

Razvoj informaciono-komunikacione tehnologije i svakodnevno inoviranje obrazovne tehnologije uslovljava promene u metodama i oblicima nastavnog rada. Po pravilu, školske institucije se sporije otvaraju prema novim tehnologijama u odnosu na proizvodnju, saobraćaj, uslužne delatnosti, i dr. Ipak, mladi ljudi koji kod kuće i van škole žive u tehnološki bogatom okruženju očekuju promene u obrazovanju u skladu sa imperativima obrazovanja za 21. Vek i u ovom smislu već se polako u obrazovanje uvode multimedijalni sistemi, učenje na daljinu, virtuelne škole i druge tehnologije koje dovode do povećanja aktivnosti učenika, kvalitetnijeg vrednovanja znanja i napredovanja učenika u skladu sa individualnim sposobnostima i predznanjima.

Što se tiče stanja na današnjem tržištu, vidimo da njega odlikuju munjevite promene, velika raznolikost i konkurencija koja je oštrija nego ikad. Kad bismo birali najvažniji faktor uspeha jedne kompanije, to bi sigurno bila njena sposobnost da upravlja promenama. Promene su glavni krivac što više nije dovoljno imati najefikasniju nabavku ili uslužni centar. Bez stalno budnog oka i inovacija, najbolji ne ostaju dugo najbolji. Da bi ostala na današnjem tržištu, kompanija mora da se menja brže od konkurencije.1) Pojam poslovne inteligencije (BI) u zadnjih je nekoliko godina toliko ukorenjen u organizacijama da ga je gotovo nemoguće izbeći. To i ne čudi jer nudi rešenja za jedan od najvećih problema menadžmenta - donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

S A D R Ž A J

1 UVOD 3
1.1 Metod rada 5
I POGLAVLJE 6
2 Veštačka inteligencija 6
2.1 Razvoj veštačke inteligencije 6
2.2 Definisanje pojma veštačka inteligencija 8
2.3 Primena veštačke inteligencije 11
II POGLAVLJE 14
3 Neuronske mreže 14
3.1 Sastav neuronskih mreža 15
3.2 Načini obučavanja neuronskih mreža 17
3.3 Primena neuronskih mreža 21
3.4 Veštačke neuronske mreže 22
3.5 Slojevi neuronskih mreža 23
3.6 Osnove neuronskih mreža 26
III POGLAVLJE 30
4 Neuronske mreže u obrazovanju 30
4.1 Računarski podržana nastava 31
4.2 Informaciono - komunikacione tehnologije u obrazovanju 33
4.3 Uloga IT na području obrazovanja 34
4.4 Primeri korišćenja računara u nastavi 36
4.5 Obrazovanje na daljinu 37
4.5.1 Uspešnost učenja na daljinu 38
4.6 Primeri primene veštačke inteligencije u obrazovanju 47
IV POGLAVLJE 52
5 Neuronske mreže u odlučivanju 52
5.1 Uloga i značaj donošenja odluka 52
5.2 Ciklus odlučivanja 54
5.3 Faze i primena u procesu donošenja odluka 56
5.3.1 Planiranje 57
5.3.2 Organizovanje 61
5.3.3 Vodjenje 64
5.3.4 Kontrola 65
5.4 Neuronske mreže u odlučivanju 68
5.4.1 Softver za izgradnju drveta odlučivanja 73
6 ZAKLJUČAK 75
7 LITERATURA 78