Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Analiza nabavke na primeru preduzeća - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Analiza nabavke na primeru preduzeća - diplomski (/Thread-analiza-nabavke-na-primeru-preduze%C4%87a-diplomski)


Analiza nabavke na primeru preduzeća - diplomski - derrick - 25-07-2013 12:44 PM

UVOD

Kompanijska nabavka potencijalno može predstavljati sve, a možda ništa. Postojanje ovakvih ekstremnih stavova uzrokovano je različitim tretmanom koji je nabavci pridodat od strane menadžmenta kompanje. Ukoliko je reč o manje proaktivno orijentisanim, tradicionalnim preduzećima koja ne prate principe savremenog tržišnog nastupa, nabavka je verovatno rascepkana, neintegrisana i podređena nekim drugim poslovnim funkcijama. Tada ona egzistira u formi pojedinačnih, negrupisanih aktivnosti, za koje su odgovorni različiti departmani preduzeća. U ovom slučaju, najviši stadijum jeste sporadično objedinjavanje u nabavni proces. Nažalost, čak i da do procesnog grupisanja aktivnosti dođe, u pitanju je najčešće nepotpun i izolovan izuzetak.

Savremeni poslovni koncepti organizacija kompanije daju znatno drugačije mišljenje o tome kako nabavka treba biti pozicionirana. U prvom redu, neophodno je kreiranje objedinjenih poslovnih procesa, koji su integralno dati u jednoj poslovnoj funkciji. Pored toga, značaj date poslove funkcije za uspeh preduzeća je prepoznat i nesporan. Najbolju potvrdu ovih konstatacija daju aktuelni poslovni modeli i koncepti organizovanja aktivnosti, gde u prvom redu ističemo lanac vrednosti, ključnog američkog autora u oblasti menadžmenta, Majkla Portera. Ilustracija njegovog koncepta data je na slici 1.

Sadržaj

UVOD 1
1 Menadžment zaliha i nabavke 3
1.1 Nabavna funkcija u preduzeću 5
1.2 Značaj i uloga nabavne funkcije 6
1.3 Plan nabavke 12
1.4 Organizovanje nabavnog poslovanja 14
1.5 Elementi nabavnog marketing miksa 16
2 Analiza nabavke na primeru preduzeća 18
2.1 OMV 18
2.2 Analiza marketing usluga i nabavke u kompaniji OMW 19
2.3 Kanali distribucije i nabavke 23
2.4 Analiza zaliha i nabavke 28
ZAKLJUČAK 2
LITERATURA 3