Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Analiza rentabilnosti preduzeća Drvolik d.o.o - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Analiza rentabilnosti preduzeća Drvolik d.o.o (/Thread-analiza-rentabilnosti-preduze%C4%87a-drvolik-d-o-o)


Analiza rentabilnosti preduzeća Drvolik d.o.o - derrick - 25-07-2013 12:43 PM

UVOD

Savrijemeno poslovanje zahtijeva trenutno izvješavanje o aktivnostima i pokazateljima poslovanja preduzeća. Trend u informatičkoj eri je konceptualizacija i implementacija računovodstva kao informacionog sistema u vidu baze podataka, koji obuhvata sve kvantitativne i kvalitativne aktivnosti kompanije.

Konkretno, finansijsko izvješavanje ima istoriju dugu više od 170 godina. Tokom ovog perioda, sve do danas, razvoj finansijskih izvješaja je išao uzlaznom putanjom. Međutim, dva finansijska izvješaja, čija je vrijednost sve do danas ostala neosporena su Bilans stanja i Bilans uspjeha. Dugi niz godina primarni finansijski izvješaj bio je Bilans stanja, služeći pri tome, prvenstveno interesima poverilaca i kreditora, koji su u njemu pronašli instrument za obračun kapaciteta pokrića dugova. Početkom XX vijeka, bilans počinje služiti i drugim svrhama, u prvom redu potrebama menadžmenta preduzeća, koji je u njemu pronašao finansijski izvješaj koji prezentuje salda realnih tokova, kao i salda monetarnih tokova.

Sadržaj rada

UVOD 1
Drvolik Rogatica D.O.O 4
Finansijska analiza i pokazatelji poslovanja 4
Analiza bilansa pomoć vrednost u neto-obrtnog fonda 14
Cash Flow analiza 14
„Funds Flow“ analiza 17
Analiza rentabilnosti preduzeća DRVOLIK D.O.O 17
Horizontalna analiza bilansa stanja – aktiva i pasiva DRVOLIK D.O.O 17
Vertikalna analiza – analiza bilansa uspjeh 19
Analiza likvidnosti pomoću finansijskih pokazatelja 21
Pokazatelji poslovne aktivnosti 25
Pokazatelji finansijske strukture 28
Pokazatelji rentabilnosti 30
Pokazatelji novčanih tokova 32
Finansijski leverage 33
Altmanov Z-score 34
Revizorski izvješaj 35
ZAKLJUČAK 36
LITERATURA 37