Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Bezbednost saobraćaja u krivinama Vojvodine - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Bezbednost saobraćaja u krivinama Vojvodine (/Thread-bezbednost-saobra%C4%87aja-u-krivinama-vojvodine)


Bezbednost saobraćaja u krivinama Vojvodine - derrick - 25-07-2013 12:25 PM

УВОД

Саобраћај је једна од тековина савременог друштва без које би било веома тешко замислити његово функционисање у сваком погледу. Поред позитивних утицаја, саобраћај својим постојањем доноси са собом и низ негативности.

Безбедност саобраћаја је научна дисциплина која се бави изучавањем штетних последица саобраћаја и методама њиховог смањивања. Изучава међузависност између саобраћајног и других процеса у друштву и покушава открити законитости настанка штетних последица саобраћаја, с циљем оптимизације саобраћајног процеса и смањивања штетних последица.

Анализирање стања безбедности у друмском саобраћају је од великог значаја како би се на основу добијених података могли изводити закључци шта урадити у наредном временском периоду како би безбедност саобраћаја била на вишем нивоу.
Саобраћајне незгоде, чија је улога у морталитету савременог човечанства и разарању материјалних вредности велика, чине најзначајнији појавни облик небезбедности у саобраћају.

Садржај

1 УВОД 1
2 РАСКРСНИЦЕ КАО ФАКТОР БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 2
3 ОБЕЛЕЖЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ВОЈВОДИНЕ 5
3.1 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА РАСКРСНИЦАМА 6
3.1.1 Структура и динамика саобраћајних незгода по врстама раскрсница 7
3.2 ВРЕМЕНСКА ДИСТРИБУЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА РАСКРСНИЦАМА 10
3.2.1 ВРЕМЕНСКА ДИСТРИБУЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПО МЕСЕЦИМА У ТОКУ ГОДИНЕ 10
Расподела саобраћајних незгода по месецима у току године зависи од низа променљивих фактора, чије се дејство и утицај током године мења, тако да су у једном периоду године од релативно великог утицаја (нпр. лед и снег на коловозу у току зиме, или структура возила на путевима у сезони пољопривредних радова и др.), док их у другим периодима године готово и нема. 10
3.2.2 ВРЕМЕНСКА ДИСТРИБУЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПО ДАНИМА У ТОКУ СЕДМИЦЕ 15
3.2.3 ВРЕМЕНСКА ДИСТРИБУЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПО ЧАСОВИМА У ТОКУ ДАНА 19
3.3 СТРУКТУРА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА РАСКРСНИЦАМА ПРЕМА ВРСТИ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 23
3.3.1 СТРУКТУРА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА РАЗЛИЧИТО РЕГУЛИСАНИМ РАСКРСНИЦАМА 26
4 НАСТРАДАЛИ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА НА РАСКРСНИЦАМА 28
4.1 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НАСТРАДАЛИХ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА 28
4.1.1 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НАСТРАДАЛИХ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА ПО ВРСТАМА РАСКРСНИЦА 29
4.2 СТРУКТУРА НАСТРАДАЛИХ ПО ОСНОВУ КАТЕГОРИЈЕ УЧЕШЋА У САОБРАЋАЈУ 33
4.2.1 СТРУКТУРА НАСТРАДАЛИХ ПО ОСНОВУ КАТЕГОРИЈЕ УЧЕШЋА У САОБРАЋАЈУ НА РАЗЛИЧИТО РЕГУЛИСАНИМ РАСКРСНИЦАМА 34
4.3 ВРЕМЕНСКА ДИСТРИБУЦИЈА СТРАДАЊА У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА 36
4.3.1 НАСТРАДАЛИ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА ПО МЕСЕЦИМА У ТОКУ ГОДИНЕ 37
4.3.2 НАСТРАДАЛИ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА НА РАЗЛИЧИТО РЕГУЛИСАНИМ РАСКРСНИЦАМА ПО МЕСЕЦИМА У ТОКУ ГОДИНЕ 38
4.3.3 НАСТРАДАЛИ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА ПО ДАНИМА У ТОКУ СЕДМИЦЕ 41
4.3.4 НАСТРАДАЛИ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА НА РАЗЛИЧИТО РЕГУЛИСАНИМ РАСКРСНИЦАМА ПО ДАНИМА У ТОКУ СЕДМИЦЕ 42
4.3.5 НАСТРАДАЛИ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА ПО ЧАСОВИМА У ТОКУ ДАНА 45
4.3.6 НАСТРАДАЛИ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА НА РАЗЛИЧИТО РЕГУЛИСАНИМ РАСКРСНИЦАМА ПО ЧАСОВИМА У ТОКУ ДАНА 47
4.4 СТРУКТУРА НАСТРАДАЛИХ ПРЕМА ВРСТИ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 51
4.4.1 СТРУКТУРА НАСТРАДАЛИХ ПРЕМА ВРСТИ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ НА РАЗЛИЧИТО РЕГУЛИСАНИМ РАСКРСНИЦАМА 52
5 ТЕЖИНА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА РАСКРСНИЦАМА У ВОЈВОДИНИ 56
5.1 ТЕЖИНА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА РАЗЛИЧИТО РЕГУЛИСАНИМ РАСКРСНИЦАМА 57
6 ДИСКУСИЈА 59
7 ЗАКЉУЧАК 62
8. ЛИТЕРАТУРА 64