Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Bezbednost u elektronskom poslovanju i njen značaj u preduzetnistvu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Bezbednost u elektronskom poslovanju i njen značaj u preduzetnistvu (/Thread-bezbednost-u-elektronskom-poslovanju-i-njen-zna%C4%8Daj-u-preduzetnistvu)


Bezbednost u elektronskom poslovanju i njen značaj u preduzetnistvu - derrick - 25-07-2013 12:23 PM

UVOD

„Know where to finde the information and how to use it –thats the secret of success“ Albert Einstein.

Mogućnosti sve bržeg kretanja informacija, međusobne razmene informacija i korištenje baza podataka i Interneta postaju toliko velike, da značajno utiču i menjaju način rada i poslovanja. Korištenje Interneta u marketinške svrhe je jedna od primena koja se sama nameće. Njegovo ogromno bogatstvo informacija i niski troškovi korištenja čine ga savršenim sredstvom za razne marketinške aktivnosti. Na Internetu se uvek mogu naći najnovije informacije iz raznih oblasti.

Internet je interesantan kao medij za slanje informacija potencijalnim kupcima, jer omogućuje globalno oglašavanje ali i kao multimedijalno sredstvo, koje omogućuje postavljanje raznih video klipova, banera, zvučnih zapisa i drugih formi koje doprinose boljem utisku i sadržaju. Sve je veći broj preduzeća koji se priključuju na Internet, a sve manji broj tradicionalnih preduzeća.

Nije svejedno kako će se preduzeće pojaviti i predstaviti na Internetu. Kompleksnost i niz specifičnosti koje karakterišu ovaj medij, doveli su do potrebe da se poslovni i marketing nastup na Internetu razmatra sistemski Menadžeri su brzo shvatili da bez dobro osmišljenog biznis plana izlazak preduzeća na Internet, ne samo da neće doneti dobit, već može prouzorkovati direktnu štetu. U razvijenim zemljama gde je Internet postao veoma unosan biznis, kreiranje koncepta prisustva kompanije na Internetu dokumentuje se biznis planom, koji se kreira za Internet preduzeće.

Sadržaj

UVOD 1
1 Bezbednost elektronskog poslovanja i kompijuterski kriminal 2
1.1 Kompijuterske krađe 3
1.2 Računarske prevare 3
1.3 Kompijuterski terorizam 4
1.4 Krimal vezan za računarske mreže 6
1.5 Pravna regulativa u cilju smanjenja računarskih prevara 7
1.6 Internet protokoli 10
1.7 SSL Protokol 11
1.7.1 Prikaz SSL protokola 11
1.7.2 Promenljive SSL veze 14
1.7.3 Način generisanja ključa 14
1.7.4 SSL Handshake protokol 15
1.7.5 SSL ChangeCipherSpec protokol 19
1.7.6 SSL Record protokol 20
1.7.7 SSL Alert protokol 21
1.8 Slabosti i ranjivosti SSL protokola 22
1.8.1 Napad ubacivanjem potvrda 23
1.8.2 Napad "Čovek u sredini" 23
1.8.3 Cipher suite - povratni napad 24
1.9 Bezbednost SSL Servera 25
1.10 Aplikacije za SSL protokol 25
2 Bezbednost on-line plaćanje kreditnim karticama 27
2.1 S-HTTP i SSL 28
2.2 Zaštita informacija B2B E-Bank Sistema 30
3 Bezbednost u elektronskom poslovanju i njen značaj u preduzetništvu 31
3.1 Virtual private network 36
3.2 Prisluškivanje saobraćaja 36
3.3 SSL – Security Socket Layer 36
3.4 Nadzor i upravljanje mrežom 37
3.5 Najčešći napadi na računarske mreže preduzetnika 37
3.6 Provera identiteta 39
3.6.1 Brute force napadi 39
3.6.2 Nedovoljni nivo provere 40
3.6.3 Zaštita korisničke lozinke 40
3.7 Napadi vezani za autorizaciju 41
3.7.1 Nagađanje identifikacionog broja 41
3.7.2 Nedovoljna autorizacija WEB aplikacije 43
3.7.3 Nedovoljna kontrola trajanja usluge 43
3.7.4 Fiksacija usluge 44
3.8 Napadi na klijentsku stranu 45
3.8.1 Cross-site scripting 46
3.9 Napadi vezani za izvršavanje naredbi 47
3.9.1 Buffer overflow napadi 48
3.9.2 SQL Injection 48
3.9.3 Format string napadi 50
3.9.4 OS Commanding 51
3.9.5 LDAP i XPath injection 51
3.10 Pronalaženje poverljivih informacija 51
3.10.1 Izlistavanje mapa 52
3.10.2 Otkrivanje prečica 53
3.10.3 Predviđanje lokacija resursa 53
3.11 Napadačke tehnike na preduzetničke računarske mreže 53
3.11.1 Logički napadi 53
3.11.2 Zloupotreba funkcionalnosti 54
3.11.3 DoS napadi 54
3.11.4 Napadi automatizovanim procesima 55
3.11.5 Narušavanje kontrole procesa 55
3.12 Koncept distribuiranog računarstva 56
3.13 Cloud computing 57
3.14 Karakteristike cloud computinga 59
3.14.1 Ključne prednosti CC servisa 59
3.15 Trendovi u sistemima zaštite računarskih mreža 61
3.16 Servisi distribuiranog računarstva 63
3.17 Tehnologije zaštite Web aplikacija računarskih mreža koje koriste preduzetnici 65
3.17.1 Distribuirana zaštitna barijera 66
3.18 Firewall kao zaštita 69
3.18.1 Antivirusna zaštita 72
3.18.2 Nivoi antivirusne zaštite 73
3.18.3 Zaštita mail servera 73
3.18.4 Zaštita radnih stanica i servera 74
3.18.5 Zaštita Web servera 74
3.18.6 Centralizovani nadzor i antivirusna zaštita 75
3.18.7 Hijerarhijska struktura sistema distribuiranog upravljanja 76
ZAKLJUČAK 79
LITERATURA 81