Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Operativni sistem linux - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Operativni sistem linux - diplomski (/Thread-operativni-sistem-linux-diplomski)


Operativni sistem linux - diplomski - derrick - 24-07-2013 01:04 AM

UVOD

Najrašireniji operativni sistemi današnjice koji se koriste na kompijuterima opšte namjene (tu računamo i personalne računare - PC) su grupisani u dvije porodice: porodica Unix-olikih i porodica Microsoft Windows operativnih sistema. Veliki kompijuteri i kompijuteri posebne namjene koriste izmijenjene ili posebno naručene operativne sisteme koji ne moraju biti ni u kakvoj vezi sa Windows-om ili Unix-om ali su, po pravilu, bliži Unix-u nego Windowsu.

Operativni sistem je suštinski sastavljen iz tri skupa komponenti :

• Korisničkog sučelja, koji može biti grafičkog tipa ili imati interpreter naredbenog retka koji se još zove i školjka ("shell"),
• Sistemne rutine niskog nivoa,
• Jezgro-kernel koji je srce sistema

Kao što naziv sugeriše, školjka je spoljni programski omotač jezgra, dok jezgro neposredno komunicira sa uređajima. Kod nekih operativnih sistema poput Unix, školjka i jezgra su različiti i samostalni entiteti, što omogućuje proizvoljne kombinacije i laku zamjenu školjke.

Sadržaj

UVOD 4
1.1 LINUX 6
1.2 UNIX 6
1.2.1 Berkeley Software Distribution (BSD) 7
1.2.2 Vrste UNIX sistema 8
2 LINUX operativni sistem 8
2.1 Nastanak i razvoj LINUX sistema 9
2.2 Distribucija LINUX sistema 10
2.3 Opšti pregled Linux sistema 12
2.4 Linux kernel 13
2.5 Struktura Linux sistema 13
2.6 Modularni kernel 15
2.7 Značajni dijelovi kernela 16
2.8 Grafički korisnički interfejs 17
3 Komparacija mreža LINUX i UNIX 20
3.1 Windows i Linux serverske platforme 22
3.2 Linux ili Windows rad u mreži 23
3.3 Linux ili Unix 24
ZAKLJUČAK 25
LITERATURA 26
Popis slika i tabela 27
ABSTRACT 28