Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Opština kao jedinica lokalne samouprave - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Opština kao jedinica lokalne samouprave - diplomski (/Thread-op%C5%A1tina-kao-jedinica-lokalne-samouprave-diplomski)


Opština kao jedinica lokalne samouprave - diplomski - derrick - 24-07-2013 01:03 AM

UVOD

Tema ovoga rada je „Opština kao jedinica lokalne samouprave“. Kroz ovaj rad ću nastojati da objasnim koja je to važnost lokalne samouprave u modernoj državi, kako se treba pristupiti lokalnoj samoupravi da bi ona bila funkcionalna i kako bi ostvarivala maksimalnu rentabilnost i dobrobit cijele zajednice. Preteča današnjem institutu lokalne samouprave bio je institut mjesnih zajednica. Ipak, pri tom se ne može staviti znak jednakosti između ova dva instituta, jer se institut mjesne zajednice razlikovao od instituta mjesne samouprave u pogledu nadležnosti i financiranja.

Osim toga, ovdje valja napomenuti važnu okolnost da su pravni slijednici mjesnih zajednica po njihovu ukidanju bile općine i gradovi, a ne mjesni odbori i gradski kotarevi. Od tada pa sve do danas došlo je do raznih promjena u lokalnoj samoupravi, kako se je život ljudi u njima mijenjao i napredovao tako je se je i lokalna samouprava mijenjala i unapređivala prateći „trend“ života ljudi. Efikasna lokalna samouprava sa adekvatnim finansijskim i demokratskim sistemom jedan je od ključnih ciljeva definisan Evropskom poveljem (1985.) o lokalnoj samoupravi, koja sadrži osnovne odredbe o ulozi, položaju i organizaciji lokalne samouprave.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Pojam lokalne samouprave 2
1.2 Istorijski razvoj lokalne samouprave 4
1.3 Evropska povelja o lokalnoj samoupravi 5
1.4 Struktura lokalne samouprave 6
1.5 Lokalna samouprava u Hrvatskoj 8
1.6 Lokalna samouprava u Republici Srpskoj 12
1.7 Lokalna samouprava u Mađarskoj 15
1.8 Lokalna samouprava u Češkoj 16
1.9 Lokalna samouprava u Srbiji 17
1.10 Ustavna i zakonska regulativa lokalne samouprave u Republici Srbiji 19
1.11 Organi i nadležnosti jedinica lokalne samouprave u Srbiji 21
1.12 Skupština opština/grada 22
1.13 Predsednik opštine 24
1.14 Opštinsko/gradsko veće 24
ZAKLJUČAK 25
LITERATURA 28