Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Regulacija finansijskog sistema - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Regulacija finansijskog sistema - diplomski (/Thread-regulacija-finansijskog-sistema-diplomski)


Regulacija finansijskog sistema - diplomski - derrick - 23-07-2013 10:47 PM

UVOD

Pod finansijskim sistemom se podrazumeva određena ekonomska celina finansijskih odnosa, čija je sadržina, zasnovanje i razrešavanje regulisano i u kojoj je utvrđena uloga pojedinih finansijskih organa, odnosno organizacija.

Finansijski sistem igra jednu od ključnih uloga u odvijanju i regulisanju tokova reprodukcije. Finansijski sistem to potpunije ostvaruje ukoliko ima razvijenije finansijske institucije, instrumente, tokove i finansijske mehanizme u procesu finansiranja nacionalne ekonomije.
Finansijski sistem se sastoji od određenih podsistema, institucija i instrumenata, ali i specifične njihove povezanosti, kao i tokova novca i štednje u njihovoj stalnoj međusobnoj izmeni oblika. Upravljanje finansijskim sistemom, odlučivanje o formiranju i usmeravanju novca i akumulacije, prisvajanje rezultata rada proširene reprodukcije i upravljanje svim tokovima reprodukcije čine društveno-ekonomsku bazu i predstavljaju osnovniija karakter sistema.

Finansijski sistem je sastavni deo ukupnog ekonomskog i privrednog sistema a sastoji se iz više elemenata koji omogućavaju nesmetan tok finansijskih sredstava u jednoj društveno-ekoomskoj zajednici. Finansijski sistem u tržišnoj privredi funkcioniše preko finansijskih tržišta, mesta sučeljavanja ponude i tražnje finansijskih viškova. On obavlja tri bitne uloge: obezbeđuje platni promet, metode i institucije za prikupljanje štednje tj., akumulacije i omogućava alokaciju finansijskih resursa putem delovanja tržišnog mehanizma. U nerazvijenim finansijskim sistemima akumulacjia se najčešće reinvestira u delatnosti iz kojih potiče, dok se u razvijenom tržišnom finansijskom sistemu akumulacija objedinjava i alocira na optimalan način u delatnosti koje obezbeđuju njenu efikasnu upotrebu. Na finansijskim tržištima se identifikuju i mobilišu finansijski viškovi sektora stanovništva, privrede i javnih institucija i posredstvom finansijskih institucija prelivaju stanovništvu, privredi ili javnim institucijama kojima ta sredstva nedostaju.

S A D R Ž A J

UVOD 2
1. Regulacija finansijskog sistema - opšta razmatranja 5
1.1. Geneza regulacije finansijskog sistema 5
1.2. Razlozi sprovođenja regulacije finansijskog sistema 9
1.3. Efekti regulacije finansijskog sistema 12
1.4. Kvalitet regulacije finansijskog sistema 17
1.5. Ograničenja regulacije i deregulacija i pitanje harmonizacije 18
2. Regulacija finansijskog sistema SAD-a 21
2.1 Uloga i zadaci Sistema federalnih rezervi 25
2.2 Organizacija i struktura Sistema federalnih rezervi 26
2.3 Banke federalnih rezervi 29
2.4 Instrumenti monetarne politike Sistema federalnih rezervi 29
2.5 Bankarsko poslovanje sa delimičnom rezervom 31
3. Regulacija finansijskog sistema Srbije 32
3.1. Karakteristike finansijskog sistema Srbije i regulatorni okvir 32
3.2. Regulatorna tela 36
LITERATURA 40