Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Reinženjering poslovnih procesa u uslužnom sektoru - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Reinženjering poslovnih procesa u uslužnom sektoru (/Thread-rein%C5%BEenjering-poslovnih-procesa-u-uslu%C5%BEnom-sektoru)


Reinženjering poslovnih procesa u uslužnom sektoru - derrick - 23-07-2013 10:44 PM

УВОД

Свака организација повремено има потребу за корекцијама у начину организације пословних процеса. Организације које редовно прате трендове и усклађују пословање са окружењем, технолошким напретком и ситуацијом на тржишту, ове промене изводе „у ходу“, док оне организације које занемаре неопходност усклађивања са окружењем, с времена на време морају да изврше комплетан реинжењеринг пословних процеса, што се може посматрати као комплетно репројектовање организације. У овом раду ћемо методом опсервације размотрити следећу хипотезу: да ли реинжењеринг знатно побољшава или само донекле унапређује пословне процесе?

У том случају, узимају се основни параметри који говоре о ситуацији у окружењу, и додатни параметри који показују чиме се располаже, и до које мере се постојећи ресурси могу искористити. Припрема за (ре)пројектовање организације је фаза која се често занемарује у систему пројектовања, при чему се често иде на израду пројектног задатка и идејног пројекта, што је лоше решење, које оставља озбиљне последице на целокупан систем пројектовања. Обзиром да је ова фаза потпуно необрађена у менаџмент литератури, у наставку ће се нешто већа пажња посветити, управо овој фази.

Садржај

УВОД III
1.1 Инжењеринг и реинжењеринг пословних процеса 1
1.2 Анализа постојећих процеса у систему 2
1.3 Прикупљање основних информацијама 3
1.4 Обрада прикупљених информација 6
1.5 Принципи реинжењеринга 10
1.6 Реструктурирање (реинжењеринг) организације 15
1.7 Савремена организација пословних процеса у услужним делатностима 20
1.7.1 Улога и значај запослених у услужним организацијама 20
1.7.2 Улога запослених у процесу пружања услуге 24
1.7.3 Значај односа са потрошачима у услужном сектору 27
ЗАКЉУЧАК 33
ЛИТЕРАТУРА 36