Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Smanjenje troškova i zagađenja u mobilnim mrežama - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Smanjenje troškova i zagađenja u mobilnim mrežama (/Thread-smanjenje-tro%C5%A1kova-i-zaga%C4%91enja-u-mobilnim-mre%C5%BEama)


Smanjenje troškova i zagađenja u mobilnim mrežama - derrick - 23-07-2013 04:55 PM

UVOD

Od mreža mobilne telefonije očekuje se da pružaju audio i video usluge visokog kvaliteta, dok korisnicima omogućuju brzi i jeftini pristup internetu. Potreba za zelenim isplativim mrežama sa sobom nosi dva zadatka: smanjiti cene usluga i očuvati okolinu. U ovome radu biće prikazane razne strategije, uz koje ćemo smanjiti troškove infrastrukture, električne energije i emisije gasova staklene bašte (eng: greenhouse gas – GHG), a da pri tome ne štetimo kvalitetu usluga mreže mobilne telefonije. Ove strategije se prostiru od jačanja elektronike do razvoja novih, štedljivih protokola radio pristupa do implementacije pojačanih bazičnih stanica sa mogućnosti namještanja.

Kako bi se smanjili kapitalni i operacioni troškovi, kao i profil gasova staklene bašte, proizvođači pokušavaju da postave nove, kompaktnije instalacije sa lakšim antenskih sistema, efikasnim pojačivačima i štedljivom opremom i softverom. Ušteđevina može iznositi 50 odsto ili više, kada bi smo oduzeli korišćenje klima uređaja i implementirali sisteme koji bi samo rijetko kada zahtjevali održavanje. Novije naučne publikacije potvrđuju činjenicu da se vrlo visoka dobit može postignuti proaktivnom optimizaciom korišćenja bazičnih stanica, a usklađivanjem statističkih protokola i optimizacijom štedljivih mehanizama takođe bi dobili dodatna unapređenja.

Sadržaj

UVOD 1
1 Smanjenje troškova i zaštita od zagađenosti u mrežama mobilne telefonije 5
1.1 Sredstva energetskog menadžmenta 13
1.2 Najbolje prakse za niskougljeničku ekonomiju 14
1.3 Arhitektura ekološke bazičke stanice 16
1.4 Analiza operacionih troškova bazične stanice 18
1.4.1 Operacioni troškovi 18
1.5 Mjerenje potrošnje bazičnih stanica 22
ZAKLJUČAK 24
LITERATURA 25