Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Spoljnotrgovinski pristup i globalni marketing pristup poslovanju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Spoljnotrgovinski pristup i globalni marketing pristup poslovanju (/Thread-spoljnotrgovinski-pristup-i-globalni-marketing-pristup-poslovanju)


Spoljnotrgovinski pristup i globalni marketing pristup poslovanju - derrick - 23-07-2013 04:53 PM

Globalna marketing strategija

Razvoj tehnologija u oblasti komunikacija doprineo je da je prisustvo na globalnom tržištu moguće kako za velike tako i za male i srednje kompanije. Globalizacija je u ovom trenutku zahvatila sve oblasti poslovnih aktivnosti, od tržišta resursa do tržišta robe široke potrošnje i industrijskih proizvoda, noseći sa sobom velike promene u domenu organizacije poslovanja, razvoja i primenu marketing strategija s ciljem sticanja konkurentske prednosti i opstanka na svetskom tržištu. Marketing strategija za globalno tržište mora biti dugoročno orijentisana, kako bi blagovremeno anticipirala izazove i promene koje nosi poslovanje na globalnom tržištu. Prema Porteru globalni pristup strategiji pretpostavlja analizu niza elemenata. Među značajnim su da:

• Globalni pristup podrazumeva grananje prodaje širom sveta, pri čemu se na prodaju na svetskom tržištu gleda na nov način - ne kao na uvećanje poslovanja nego kao na njegov sastavni deo,
• Globalna strategija podrazumeva marketing aktivnosti u cilju lociranja u drugim zemljama kako bi se osvojile lokalne prednosti, prevazišle određene smetnje ili olakšali dalji prodori,
• Globalna strategija uključuje koordinaciju i integraciju na svetskoj osnovi kako bi se ostvarila ekonomija cilja ili znanja, koristili efekti konzistentnog proizvoda i opsluživali kupci na međunarodnoj, odnosno globalnoj osnovi.

Sadržaj

1 SPOLJNOTRGOVINSKI PRISTUP I GLOBALNI MARKETING PRISTUP POSLOVANJU 3
1.1 Globalna marketing strategija 3
1.1.1 Razvoj globalne marketing strategije 4
1.1.2 Vrste globalnih marketing strategija 5
1.1.3 Faze razvoja globalnog marketinga 5
1.2 Globalizacija tržišta 9
1.3 Globalne konkurentske prednosti 11
1.3.1 Kritična konkurentnost u globalnom marketingu 13
1.3.2 Marketing konkurentnost u procesu globalizacije 14
1.4 Mehanizam funkcionisanja svetskog tržišta u globalnoj svetskoj privredi 17
1.5 Efekti globalizacije i globalne ekonomske promene 21
LITERATURA 25