Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sportske aktivnosti i motorčki testovi dece predškolskog uzrasta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Sportske aktivnosti i motorčki testovi dece predškolskog uzrasta (/Thread-sportske-aktivnosti-i-motor%C4%8Dki-testovi-dece-pred%C5%A1kolskog-uzrasta)


Sportske aktivnosti i motorčki testovi dece predškolskog uzrasta - derrick - 23-07-2013 04:51 PM

UVOD

Dete sa prvim koracima u životu želi da se uključi u sve životne tokove i da u njima aktivno učestvuje. Ti koraci mu omogućavaju sticanje određenih psihofizičkih sposobnosti kao preduslov za ostvarivanje tih i takvih težnji. Fizičke aktivnosti u dečijem vrtiću, veoma su bliska igri, te deca ove aktivnosti izuzetno vole i uvek su motivisani rad. To umnogome olakšava posao zainteresovanom i angažovanom vaspitaču, koji želi da svoj rad podigne na najviši mogući nivo.

Razvijanje motoričkih sposobnosti uključivanjem svakog deteta u fizičke aktivnosti jeste prvenstveno zadatak svih fizičkih aktivnosti koje se sprovode u dečijem vrtiću. Zaoto, u opštem trendu spuštanja granice za ulazak u obrazovni proces, svoje mesto moraju zauzeti i fizička kultura i sport. Fizičko vežbanje u predškolskom uzrastu deluje pre svega na razvoj motoričkih funkcija, na razvoj sposobnosti deteta. Ali, i danas, u XXI veku, deca predškolskog uzrasta imaju bitno različite mogućnosti za vežbanje, zavisno od toga gde žive: na selu, u malom mestu, ili u velikom gradu. U većim gradovima, u velikom broju vrtića, postoje programi fizičke kulture, čak i sportske obuke pojedinih sportova. Ipak, i lakicima je jasno da je ovakvim vidom aktivnosti obuhvaćen veoma mali broj predškolske dece. Iako su programi fizičkog vežbanja u vrtićima u ekspanziji, oni, još uvek uglavnom, nisu obavezni.

Predškolske ustanove nemaju odgovarajuće prostorne uslove, opremu i rekvizite za specifičan, osjetljiv i vrlo zahtevan rad s decom najnižeg uzrasta. Fizicke aktivnosti u predškolskim ustanovama realizuju samo vaspitačice i to u prostoru koji nije primeren ovakvim aktivnostima. Iako je, u predškolskom uzrastu (4 – 6 godina) fizička aktivnost, uglavnom osmišljena kroz igru, u nju se moraju redovno unositi i elementi sportskih aktivnosti, jer će se na taj način deca polaku uvoditi u svet sporta i kod njih će se stvorti zanimanje, ali i navika za vežbanje.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1. Fizičke sposobnosti predškolskog deteta 4
2. Fizička aktivnost u predškolskom uzrastu 8
3. Uticaj sporta na psihički razvoj deteta 11
4. Opšti pogledi na motoričke sposobnosti 15
4.1 Snaga 16
4.2 Brzina 18
4.3 Koordinacija 19
4.4 Pokretljivost 20
5. Motorički testovi dece predškolskog uzrasta 23
5.1 Stavovi i vrednovanje motoričkoh aktivnosti 23
5.2 Test opštih motoričkih sposobnosti: 24
ZAKLJUČAK 29
LITERATURA 30